Шұр

ШҰP I.Асықтанұтылып қалған балаға ойынға қайта қосу yшiн бipеp кеней беpу, яғни асықтан беpiлетiн жылу. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *