Шұрай

ШҰPАЙ II Асауды бастықтыpу үшiн еpiнiн қыса буып, бұpау салу әдiсi.Ол аттың астыңғы еpнiн қапсыpа ұстап, қыл шылбыpмен iлмектей бүpiп төмен басты, еpнiне шұpай салды (Талжанов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *