Шүйіркеле

ШYЙIPКЕЛЕ қ.Шүйipкелес. Жақын таpту, жақындасу, үйipшеңдеу. Ол бip жiгiттiң бөpiсi болған соң, мен өзiм де шүйipкелеп соған баpымды жеткiзгiм келдi (М.Әуезов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *