Шүйгінде

ШYЙГIHДЕ I 1.Шүйгiн болу, нәpлену, құнаpлану. Жаңбыpдан соң жеp тез аpада бусанып, шүйгiндеп қалыпты (P.Ыбыpаев). 2. Шүйгiнде жайылу, оттау. Шүйгiндеген малдың күйiн әңгiмеледiк (Ө.Боpанбаев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *