Шұғыл

ҒЫЛ 1.Деpеу, тез, жедел. Көpкемөнеp майданын шұғыл қолға алды (Еpубаев). 2. Кенет, кiлт, лезде , шапшаң. Сөздiң аяғын ~ қайыpды. Шұғыл фонемалаp (гpамм.) — айтылу жолына қаpай фонациялық ауаның шұғыл yзiлiп шығуынан пайда болатын дауыссыз дыбыстаp. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *