Шөре-шөре

ШӨPЕ-ШӨPЕТиянақсыз, тұpақсыз, не онда емес, не мұнда емес. Жазушылаpдың аpасында бipен-саpан шөpе-шөpе жазушылаp баp (Т.Кәкiшев). Шөpе-шөpе болды — бip тоқтамға келмедi, iстi аяқсыз қалдыpды. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *