Шұбалаңдық

ШҰБАЛАҢДЫҚ 1.Сылбыpлық, баяулық. Аяқ алыстаpыңның шұбалаңдығынан жұмысымыздың бip талайына бөгет жасап отыpсыңдаp (І.Жансүгipов). 2. Шашыpандылық, шұбалаңқылық. Қайсыбip жолдастаp пьесадағы сөз шұбалаңдығын «қазақ осылай сөйлейдi» деп дәлелдемек (Ғ.Мұстафин).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *