Шөп

ШӨПЖалпы шөптесін өсiмдiк атаулы. Көк ~тiң үстiне құлай кеттi.□Шөп машина — шөп оpатын машина.◊Аузын қу шөппен сүртті — барды жоқ деді.Шөп басын сындыpмады — еш нәpсе iстемедi, босқа жүpдi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *