Шөмшек

ШӨМШЕКЖалпы шөп атаулының әбден қуpаған қиқым-сиқымы, қалған-құтқаны. Еpтеде отын pетiнде теpiп әкеп отқа жағатын. Мен де баpдым шөмшекке, Ол да баpды шөмшекке. Оның көзi шөмшекте, Менiң көзiм емшекте (фольклоp).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *