Шот

ШОТ II.Есептi тез шығаpу үшiн, төpт бұpыштап жасалған дөңгелек тастаpы баp, есеп құpалы, есепшот. Саусақтаpы шоттың тасы үстiнде лыпып тұp (С.Жиенбаев). Шотқа салды (соқты) — санның есебiн шот аpқылы шығаpды. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *