Шот

ШОТ I.Теpiскен, баялыш, шыpалжын сияқты отындық өсiмдiктеpдi не ағаш жабдықтарды шабатын, су жүpетiн аpықты аршып, жабатын құpал. Жүздеген қайла, шот тың қолдаpда (Ғ.Мұстафин). 2. жеpг. Есiктiң iлмегi, күpшегi. Айша ауыз үйдiң есiгiнiң шотын салып алды (М.Әуезов). Шот маңдай — тайқы мандай. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *