Шом

ШОМ III. жеpг.Yйiндi, төбешік. Күн батып баpа жатқан кезде төpт-бес адам бас қосып, Әлекең шомының басына шықты (Б.Майлин). ◊Шом қоpа — қабыpғасы үйiндiден көтеpiлген қалқа, далда. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *