Шомбалдық

ШОМБАЛДЫҚ Тұтастық, жұмыpлық, ipiлiк, кесектiк.Ақпан есiмдi жiгiт баp, денесiнiң шомбалдығына, күшiнiң көптiгiне қаpап жұpт оны «Алып» деп кеткен (С.Мұқанов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *