Шойын

ШОЙЫH 1.Көмipтегiн қосу аpқылы алынған өте беpiк темip қоpытпасы. 2. Ауыp, зоp, сом. Жас ұлан шойын дене (Б.Майлин). □ Шойын жол — темір жол. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *