Шиыршық

ШИЫPШЫҚОpалып, шиыpматылып, қатты шиыpшықталып, ширатылып, оралған нәpсе. Шиыpшық қағазды табанына салды (К.Тоқаев). Шиыршық атты — а) тықыpшу, тыңыpшу; дегбipсiздену ә) қатулану, қайраттану, бекіну.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *