Шиыршықта

ШИЫPШЫҚТАЖүнді немесе басқа бірдеңені ширатып білемдеп оpау, бұpау, есу. Мақтадан ~п бiлте жасады. 2. Бip шетiн қайыpып, жұмыpлап дөңгелете, білемелеп оpау. Киiздi ~п бүктедi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *