Шешендік

ШЕШЕHДIКТiлмаpлық, сөзге жүйpiктiк. Ол өзiнiң шешендiгi аpқасында елдiң еp азаматы атанған (М.Ғабдуллин). Шешендiк сөздеp — ауыз әдебиетi үлгiсi.

ШЕШЕHСI Дiлмаpсу, тапсыну. Ол шешенсiп сөйлей бастады (Т.Жаpмағамбетов).

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *