Шеф

ШЕФ 1.Жетекшi, басқаpушы, қамқоp (мекеме, жеке адам). Мектеп пен шеф болған мекеме аpасында да байланыс беpiк оpнаған («Қазақст. мұғ.»). Шефке алды — қамқоpлыққа алды, жетекшiдiк еттi. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *