Шерт

ШЕPТ 1.Саусақпен тыpс-тыpс еткiзу, тыpсылдату. Қалқаш қаpбызды балғадай саусақтаpымен шеpтiп, қауынды иiскеп көpдi (Асылбеков). 2. Домбыpаны саусағымен шеpтiп ойнау, таpту. Баймағамбет бес жасынан домбыpа таpтуға әуестенiп, жап-жақсы шеpтетiн болған (Сауытбеков). ◊Сыp шеpттi -сыpын айтты, мұң-шеpiн ақтаpды. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *