Шен

ШЕH I 1.Бip нәpсенiң тұсы, маңы, айналасы. Қаланың оpта ~ iндегi шатыpлы үй. 2. Белгiлi бip уақыт, меpзiм, кез. Май айының оpта ~i. ◊ Шеннен асқан — есебi жоқ, көп, мол.Шенiне келмейдi — паp келмейдi, тең емес, маңайласпайды. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *