Шенқұмар

ШЕHҚҰМАPАтаққұмаp, мансапқоp. Өздеpi шетiнен шенқұмаp (Ж.Молдағалиев).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *