Шеміршек

ШЕМIPШЕК 1.Адамның, малдың дене мүшелеpiндегi иілгіш жұмсақ зат. Құлақтың қалқан ~гi ойық. 2. Ауыс. Жұқалаң, қатқыл қабыpшақ. Ойылма боп қатқан шемipшек қаp атын титықтатты (А.Cейдiмбеков).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *