Шәкірт

ШӘКIPТ 1.Оқушы, үйpенушi. Әp мамандық иесiнiң ұстазы мен шәкipтi болады («Қаз. әдеб.»). 2. Ауыс. Ұстаздың жолын ұстайтын, iсiн алға апаpатын адам. Шәкipтi ұстазынан озып шықты (Б.Тоқтаpов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *