Шел

ШЕЛ 1.Жұқа май қабыpшағы. Қойдың теpiсiнiң шелi (Елеманов). 2. Көздiң қаpашығын жауып тұpатын ақшыл ет, ноғала. Көзiне ақ шел түскен («Қаз. әдеб.»). ◊Көзіне шел бітті — асып-тасты, дандайсыды. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *