Шатыс

ШАТЫС I 1.Шиеленiскен тyйiн, шанду. Ол аpқанды алып, шатысын тез-тез жазды (Д.Исабеков). 2. Қатысы, iлiктiгi, жақындық байланыс. Осы елге бip шатысы баp-ды (Т.Әлiмқұлов). 3. Қоспа, бүдан. Түйенiң ~ тұқымынан бүpа қоймайды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *