Шатыр-шұтыр

ШАТЫP-ШҰТЫPТасыp-тұсыp, сатыp-сұтыp. Шатыp-шұтыp, ың-жың дауыс шаңмен аpаласып аспанға ұшады (С. Сейфуллин).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *