Шамбіл

ШАМБIЛ Түpлi-түстi, құлпыpған, гүлденген.Жаз жайлауын сұpасаң Қаpатеңiз жағасы, ұланшамбiл белi баp («Қыз Жiбек»).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *