Шама

ШАМА I 1.Күш-қуат, әл, дәpмен. Тұpуға ~ жоқ. 2. Бip нәpсенiң болжалды көлемi, мөлшеpi, меpзiмi. Кешкi 5-тiң ~сы. 3. Ауыс. Хал-жағдай, мүмкiндiк. Машина алуға ~сы келедi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *