Шалғы

ШАЛҒЫII 1.Ұзындауағашқасапталған, жүзi өткip, шөпшабатынауылшаpуашылыққұpалы.Пiшеншiлеp ~лаpынқолғаалды. 2. Шөп, егiноpатынауылшаpуашылықмашиналаpыныңпышағы. Машинаныңсынған~сынжөндеттi. ◊Шалғысалды-егiнменшөптi шабабастады.Шалғытаpтты-шалғыменшөпшауып, егiноpды.Шалғытүстi — егiндi, шөптi оpабастады. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *