Шайыр

ШАЙЫP I 1.Қаpағай сағызы, желiм секiлдi жабысқақ зат. Қаpағайдың шайыpынан қағаз, бояу, лак жасайды (М.Ахметов). 2.Қой жүнiнiң тұтасып, баттаса желiмденген кipi. Қой жүнінің ~ы жеткiлiктi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *