Шайпа

ШАЙПАЖөндi-жосықсыз әpкiмге бip тиiсу. Оның жанындағыларды шайпап отырмаса көңілі көншімейді (Ауызекі).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *