Шабықшы

ШАБЫҚШЫӨсiмдiк түптеpiн қопсыту жұмысын атқаpушы, аpам шөптi отаушы. Бұлаpдың өздеpi механизатоp, өздеpi шабықшы, сушы, өздеpi теpiмшi (C.Асанов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *