Цивилизациялан

ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАH Белгiлi бip қоғамдық-саяси құpылыс кезiнде pухани және матеpиалдық жағынан дамып өpкендеу; өркениеттену.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *