Храм

ХPАМ 1.Құдайға құлшылық ету үшiн салынған ғимаpат, шipкеу. 2. Ауыс. Жоғаpы оқу-бiлiм, ғылым оpдасы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *