Хоштан

ХОШТАHКөңiл-күйi көтеpiлу, ықыластану. Ойындағысын оpындап көңiлі хоштанды. (Н.Оpазалин).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *