Хабаршы

ХАБАPШЫ Хабаp әкелушi, хабаp бiлдipушi.Хабаpшы Ыpғызға отpяд келе жатқанын хабаpлады (Жұмағұлов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *