705. Ішкі уәж Райана мен Декки қалыптастыруы керек.

705. Ішкі уәж Райана мен Декки қалыптастыруы керек.

706. Жеке тұлғаға бағдарланған білім берудің басты идеясы қалай ойлайтыны әрі оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау және өзгерту қабілетін дамыту.

707. Диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап көрсеткен кім ? (Мерсер мен Литлтон 2007)

708. Кіші жастағы балаларды когнитивті даму әрекеттері әлеуметтік қарым-қатынас үдерісінде қабілетті оқушылармен араласу және мәдениет қоршаған орта мен қарым-қатынас жасау арқылы оқушыларды ересектерше ойлау әдісіне үйрету кезінде қалыптасатын оқушы ретінде суреттеген (Выготский)

709. Білім беру моделі оқушының диалог құру нәтижесінде білім алады деп жорамалдаған кім? (Выготский)

710. Сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты әсер етеді деп айтқан (Барнс)

711. Білім берудегі әңгімелесуді қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді және осының негізінде оқушының білім алу үдерісі алға жылжиды деп тұжырымдаған кім? (Александер (2004))

712. Білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болып табылады (Мерсер,2000)

713. Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесу оқушылардың ажырамас бөлшегі болып табылады. Әңгімелесудің үш түрі бар. Олар: әңгіме дебат,зерттеушілік әңгіме, топтық әңгіме.

714. Ұжымдық түсінік мен білім берудегі қол жету аясында табысты талқылауда әңгімелесудің зерттеушілік түрі басымдылыққа ие болды деп айтқан (Мерсер)

715. Зерттеушілік әңгіме мұғаліімдердің оқушыларды әңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын әңгіменің бірі (Барн, Мерсер)

716. «Бастама-жауап-кейінгі әрекет» нысаны бойынша қойылған сұрақтарда бастама жасайтын және оныы бақылап отыратын мұғалім деп айтқан (Мерсер1995)

717. Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін мұғалімдер қолданатын сұрақтардың екі түрі бар. (төмен және жоғары дәрежелі)

718. Бірінші сұрақтар жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау, толығырақ жауап беруге итермелеуге арналған сұрақтар (түрткі болу)

719. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға арналған сұрақтар (сынақтан өткізу)

720. Басқа оқушыларға қайта бағыттау «Көмектесе алатындар бар ма?» деп басқаларғға бағытталған сұрақтар (қайта бағыттау)

721. Сұрақ қойғаннан кейінгі кідіріспен қатар, зерттеуде мұғалім оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажет екенін атап көрсетілген.

722. Мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай уақыт кідіріс жасау керектігін …. (Харгривс пен Гэлтон)

723. Мұғалімнің шұғыл және инстинктілік реакциясы жауапты бағалауға, қайталауға немесе басқа сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс деп айтқан (Харгривс пен Гэлтон)

724. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы «өзін-өзі реттеу» үдерісіне жатады.

725. «Метатану» термині оқушылардың саналы білім алуы мен ойлауын дамытуға ықпал ететін бірқатар үдерістерге қатысты қолданылады (Флэвелл ,1976)

726. Метатануды өлшеудің үш құрылымын сипаттаған (Флейвелл)

727. Үш құрылымы: өзін оқушы деп білуі, мақсаттар мен тапсырмаларды білу, түсіну және бағалау.

728. Білім алу дегеніміз? Білімнің сандық ұлғаюы

729. Нәтижесі ақпарат.

730. Негізгі міндеті көп білу.

731. Білім беру — кешенді үдеріс.

732. Оқу пирамидасы:10%- оқу,20%-аудио –визуал, 30%-көрсетілім, 50%-талқылау, 75 % -практика, 90%-білім беру.

733. Сыныптағы оқу үдерісінің пайдасын айқындайтын негізгі факторлар

  734. Бағалауды қалай түснесіңдер…

Оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті белгілеу;

735. 1960 жылы белгіленген бағалау түрлерін атаңдар…

Формативтік және жиынтық

736. «Оқыту үшін бағалау» қай жылы дербес тұжырымдама деп танылды…

 1999 жылы

737. Бағалаудың басты мақсаттарын ата:

 Оқытудың қиындықтарын анықтау

738. Төмендегі қай анықтама «Жиынтық бағалауға» тән…

 Оқушының немесе мектептің болашағына ықпал ету

739. PISA бағалаудың қандай түріне жатады:

 Оқушылардың білім алу жетістіктерін бағалау бойынша халықаралық бағдарлама

740. Интерпретация ұғымын басқаша не деп атауға болады…….

Логикалық қорытынды

741. Болжау және сұрыптау….

 Бағалаудың басты мақсаттарының бірі

742. «Бағалау» термині қандай мағынаны білдіреді

Жақын отыру дегенді

743. «Интерпретация» нені сипаттайды?

Логикалық қорытындыны

744. Артық сөзді тап…..

Оқытуды бағалау

 745. Уәж дегеніміз не?

 Кері байланыс

746. Мәліметтер дегенімз не?

Оқушылар тобынан жүйелі түрде жиналатын балдар мен деңгейлер

747. Қара жәшік ішіндегі жұмыс ол…

 Оқыту үшін бағалауды қолдану

748. Оқытуды жақсартудың басты факторын ата…

 Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы

749. Метасананы кім енгізді.

 Флавелл

750. Метатанудың негізгі аспектісі.

 Өз бетінше жұмыс істеуі және дамуы ниеті;

751. Метатану әдістерін игерген оқушылар.

.мұғаліммен тең әрекеттеседі.

752. Л.Выготскийдің әлеуметтік- мәдени теориясы.

 Жақын арадағы даму аймағы;

753. Мектеп жасына дейінгі баланың өзін- өзі реттеуге қабілетті екендігін айтқан кім?

Бронсон;

754. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрлері.

а.түрткі болу;

ә.сынақтан өткізу;

б.қайта бағыттау;

 Барлық жауап дұрыс;

755.Зерттеушілік әңгіме қай уақытта тиімді?

топтық жұмыста;

756.Мерсердің пікірінше әңгімелесудің неше түрі бар?-3

757.Білім алуды үйретудің қозғаушы күші.

.метатану;

758. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы.

Өзін- өзі реттеу;

758.1960 жылдары когнитивті психология әлемінде «ойлауды дамыту теориясы» басымдыққа ие болды. Бұл кімнің теориясы? Жан Пиаже

760.Білім алуды үйретудің қозғаушы күш-Метатану

761.Балаларға білім алу қағидаттарын оқуда көмек көрсету неше сұрақты қамтиды?-4

762.Райан мен Деки (2002) қандай қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырысуға тиіс деп нені айтқан?

«ішкі уәж»

763.Оқу материалының ерекшелігімен оқу жоспарын жасау маңыздылығында нәтижені бағалау неше тұжырымдамадан тұрады?-3

    764.Қолайлы оқу үшін адамдарға байланыс пен мадақтау қажет, сондықтан баға ізгі болуы керек? Нешінші тезис? 8

758.Когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің «ЖАДА» жұмыс істесе, жақсаратындығын қай ғалым атап көрсеткен?

Выготский

759. Мерселдің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың білім алуының ажырамас бөлшегі болып табылады және әігімелесудің түрі бар деген. Әңгімелесудің неше түрі бар?

3

760. Сыныпта сұрақ қоюдың әдісі қалай аталады?

Бастама-жауап-кейінгі әрекет

761. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы?

Өзін-өзі реттеу

762. Өздігімен реттейтін білім алудың неше элементі аса маңызды болып табылады?

3

763. Метатану дегеніміз не?

Индевид қалай ойлайтынын, оқитынын, қадағалау, бағалау, өзгерту қабілеті

764. Мұғалім оқушыларда….. деп айтатын қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырсуға тиіс:

Ішкі уәж және өзіндік мақсат

765. Мұғалімнің көшбасшылығын дамытуға әсер етудің ерекше түрі.

 іс-тәжірибені жетілдіру

773. Мұғалім көшбасшылығын дамытудың қанша кезеңі бар? 7

774. Мұғалімнің өз бастамасына негізделген кәсіби даму үдерісінің нәтижесі қай кезде сезілуі керек?

жоба арысында

775. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры.

 оптимистік көзқарас

776. Мұғалім көшбасшылығының дамыту жұмыстарының төртінші кезеңі.

 атқарылатын жұмыстардың жоспарын құру

         777. Басқаларды серіктестікке тартып, рефлексия мен өзін-өзі бағалауға қатыстырылатын тапсырмалар.

 әріптестер арасындағы пікір талас

          778. Мұғалім көшбасшылығын дамытуға әсер етудің түрі.

 кәсіби білімді құруға және таратуға ат салысу

779. Балаларға өз жұмысы мен жаңалықтарын Интернеттегі өте үлкен аудиториямен бөлісудің керемет тәсілі

 подкастинг*

780. Бір топ адамға HTML немесе басқа бағдарлама тілін білмей-ақ

web – сайтты бірлесіп дамытуға мүмкіндік береді

wikiбеттері*

781. Сандық технологияны пайдалана отырып, ақпараттың орналасқан

жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау және құру

қабілеті

сандық сауаттылық*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *