352.Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін неше факторға бөлді(4) 1.Тәжірибе-қол жеткізілген нәтиже 2.Пішіндеу-жанама тәжірибе 3.Әлеуметтік сенім 4.Физиологиялық фактор

352.Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін неше факторға бөлді(4)

1.Тәжірибе-қол жеткізілген нәтиже

2.Пішіндеу-жанама тәжірибе

3.Әлеуметтік сенім

4.Физиологиялық фактор

353.Оқушылардың жеке қажеттіліктеріне сәйкес келетін оқу жоспарымен оқыту әдістемесін жасау(жеке оқыту)96. Бағалау арқылыоқытуды жақсарту бір қарағанда қарапайым болып көрінетін бес басты фактордан тұрады: 1)оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету;

2) оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы;

3) Бағалау нәтижелерін ескере отырып,оқытуды өзгерту;

4) Бағалаудың оқушылардың өзін-өзі бағалау мен қызығушылығына едәуір ықпал ететіндігін мойындау ,бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі түрде ықпал етеді.

5)Оқушылардың өздерін-өздері бағалай алуы және өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатындығын түсіну қажеттілігі.

354. Зерттеу жұмыстарына жүргізілген талдау оқу нәтижелелерінің бес санатын анықтауға мүмкіндік берді:

1. Білім алу – білімнің сандық ұлғаюы. Оның нәтижесі алынған ақпарат болып табылады ( негізгі міндет- «көп білу»).

2. Білім алу есте сақтау ретінде.Нәтиже – қайта өндіруге болатын есте сақталған көлемді ақпарат.

3. Білім алу ақпарат жинақтау ретінде. Нәтиже – есте сақталып, қажет болған жағдайда қолдануға да болатын факті, дағды және әдістерінің айтарлықтай мөлшердегі жиынтығы.

4. Білім алу- мағынаны ұғыну және оның мәнін анықтау ретінде. Бұның нәтижесі – оқушының пәннің құраушы бөліктері мен шынайы өмір арасындағы өзара байланыстарды анықтай алуы.

5. Білім алу шынайылықты өзгеше түсіну және түсіндіру ретінде.Нәтижесі – әлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып- білу.

355. Білім беру- кешенді үдеріс.

356. Александар(2004) білім берудегі әңгімелесуді –қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді және осының білім алу үдерісі алға жылжиды деп тұжырымдайды.

357. Мерсер (2000) білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болып табылады, -деп сипаттаған.

358. Барнс (1976) пен Мерсердің (2000) айтуынша , зерттеушілік әңгіме- мұғалімдердің оқушылары әңгімеге тарту кезінде болып табылатын әңгіменің түрі.

359. «Бастама-жауап-кейінгі әрекет» (БЖӘ)-бұл модель әңгімеге сыныпта бастама жасайтын және де оны бақылап отыратын адам мұғалім болатын жағдайларды көрсетеді (Мерсер, 1995).

360. Харгривс және Гэлтон (2002) жалпы алғанда , мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай кідіретіндігін анықтаған.

361. Харгривс және Гэлтон мұғалімнің шұғыл және инстиктілік реакциясы жауапты бағалауға, қайталауға немесе басқа сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс дейді.

362. Қазіргі заманғы бірқатар зерттеулерде 3 жастағы оқушыларға мүмкіндік жасалған жағдайда, олар өзінің оқуына асқан жауапкершілікпен қарауға қабілетті екендігі анықталды( Whitebread, 2008).

363. Мерсер мен Литлтон (2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді,

364. Выготскийдің білім беру моделі оқушының диалог құру нәтижесінде білім алады деп жорамалдайды.

365. Выготскийдің білім берудегі сөздің, сөйлеудің негізгі рөлі туралы пікірі эмпериалдық зерттеуде қолдау тапқан.

366. Барнс(1971) сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты әсер ететінін айтады.

367. Барнс білім берудің мұғалімді селқос тыңдағанда ғана емес, вербальды құралдарды қолдану нәтижесінде, яғни сөйлесу, талдау және дәлелдеу барысында жүзеге асатынын көрсетті.

368. Кейінірек Мерсер және Ходжкинсон(2008) зерттеулері Барнстың ертеректегі жұмысына негізделе құрылып, білім беру барысындағы диалог атқаратын негізгі рөлге назар аударуды мақсат етеді.

369. Диалогтың 5 үлгісі:механикалық есте сақтау,декламация, нұсқаулық, талқылау,диалог.

370.Мерсер(2000) сыныпта талқылаудағы дәлелдің 3 түрін анықтаған,олар:1) пікірталастық әңгіме, оқушылар бәсекеге қабілетті, басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды.

2) Кумулятивтік әңгіме, мұнда оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды және сындарлылыққа негізделеді.

3) зерттеушілік әңгіме, ұсыныстар жайында күмән туып, қарсы дау айтылып, негізделген дәлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады.

372. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктер:Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тәртіп, өзіндік сана сезім.

373. Бағалау мақсаты: Әр мұғалімнің бағалауды қандай мақсатта және кім үшін, қалай өткізуі керек екендігі туралы түсінігіне негізделеді.

374. Бағалаудың басты мақсаттары төмендегідей: 1)Оқытудың қиындықтарын анықтау,2) Жетістікке жеткендігін көрсететін кері бйланыс.3) Уәж. 4)Болжау және сұрыптау. 5) Стандарттарды бақылау және орындау.

6) Оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін бақылау.

375 .Оқытуды бағалаудың мақсаты: Оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау болып табылады.

376. Оқытуды жақсартудың 5 басты факторы: 1)оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету; 2) оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы; 3)Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту;4) Бағалаудың оқушылардың өзін –өзі бағалауы мен қызуғушылығына едәуір ықпал ететіндігін мойындай, бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі түрде ықпал етеді.5) Оқушылардың өздерін-өздері бағалай алуы және өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатындығын түсінуі қажеттілігі.

377 Технологиялық білім сыныпта АКТ-ны қолдану жөніндегі білімдерді қамтиды, мектептегі технологияларға мыналар жатады: теледидар бағдарламалары, сандық теледидар, интернет, ұялы телефон, ұтқыр қондырғылар, компьютер мен ноутбук.

378 Үш білім саласының қиылысу ортасында Технологиялық педагогикалық және мазмұндық білім орналасқан.Осы тәсілдіалғаш рет 2006 жылы Мишра және Кёлер қарастырды,олардың айтуынша,егер жаңа технология оқуды жақсарту жағына өзгертуге қабілетті болуға тиіс болса, онда жоспардау үдерісі пәнінің ерекше білімдерін оқушылар қалай түсінетіні біле отырып,осы білімдердің ықпалдасуын қамтуы керек.

379. Фриман (1998) тексеру парақтары мұғалімдердің шатастырып,дарынды,талантты балаларды анықтау барысында қате бағыт беретіні жайында зерттеулерден мысал келтірді.

380.. Тексеру парағында зерттеулерге негізделген және ең үздік оқушыларды анықтайтын сенімді өлшемдерді тиімді қолдануға болады:, олар төменде көрсетілген.(Montgomery,1996; Freeman ,1991).

— Есте сақтау және білім, өз білімін жетілдіру; Ойлау қабілетінің жылдамдығы; мәселені шешу; икемділік; күрделілікке деген сүйіспеншілігін; шоғырлану; ерте символдық белсенділік.

381. Рубрикатор дегеніміз- оқушылардың әрбір критерий бойынша жетістектердің толық түсіндірмесі және оларға сәйкес ұпайлар саны.

382Дискрептер –нақты ұпайдың жетістік деңгейі туралы түсіндірмесі.

383. Ньюнс –бразилия оқушылары

384 Маслоу пирамидасы? (1.биологиялық және физиологиялық қажеттілік; 2.қауіпсіздікке деген қажеттілік;

3.сүйіспеншілікке және қарым-қатынасқа деген қажеттілік;

 4.өзін-өзі құрметтеуге деген қажеттілік;

5.өзін-өзі таныта білу)

385. Орта білім беру жүйесіндегі әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген білім беру әдістемесі

386. (сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл)Һэтти

387. Құзырлы оқытудың маңызды факторы (оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі және бағалай алуы)

388. «Үш көмекші» ұғымы кімге тән? (Шульман)

389. Оқыту сапасын анықтаудың екінші тәсілінде не айтылған? ( сапалы әрі табысты білім беру)

390. Оқыту сапасын анықтаудың бірінші тәсілінде не айтылған? (мұғалім жұмысының тиімділігі, оқушылармен өзара байланысы)

391. Шульман ілімі бойынша мұғалімдерге тән белгілер (кәсіби түсінік, оқытудың тәжірибелік дағдылары, кәсіби тұтастық)

392. Білім берудегі Кембридж тәсілінің теориялық негізі (оқушы ойын дамыту сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан,достарынан алған білімдерімен өзара әрекеттесу )

393. Дәстүрлі әдіс (дайын білімге негізделген)

394. Білім беру стилін таңдау кезінде мұғалімнің білімділігінен гөрі сенімге негізделген ой ықпалы күштірек деп айтқан (Пажарес)

395. Мұғалім сенімі (көзқарас, шешім қабылдауы, іс- әрекетін нығайтуы)

396. Тиімді оқыту дегеніміз не? (мұғалімнің жетістіктері, оқыту үдерісі, оқыту нәтижесі)

397. Диалог негізінде білім беру мен білім алу дегеніміз не?( оқушылардың өзара сұхбаттасуы)

398. Қалай оқу керектігін үйрету (оқушылардың білім алу жауапкершілігін түсінуі)

399. Бағдарлама бойынша мұғалімнің сыни тұрғыдан ойлауы (өз жұмыс тәжірибесін, жаңа тәсілдерді қолдану мен бағалауы )

400. Адамдардың қалай білім алатынын түсінуге бағытталған теориялық экспедициялардың негізгі бағыттары қандай? (әлеуметтік теоретиктер, мотивациялық,аффективті теоретиктер және когнитивті психологтар).

401. Когнитивті психология нені зерттейді? (материалды қабылдауға қатысты адам санасын, есте сақтау, қабылдау)

402. Когнитивті психология әлемінде көп үлес қосқан (Пиаже,1960)

403. Субъектілер көп қырлы зияткерлікке ие деген кім? (Говард Гарднер)

404. Зиятқа қатысты соңғы зерттеулерде Роберт Стернберг ұсынған үштік модуль (компоненттік, эмпиристік, мәнмәтіндік аспекті)

405. Ұзақ мерзімді жады (қажет кезде алып пайдалану үшін ұзақ мерзімді сақтауға жіберілген ақпарат)

406. Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген кім? (Авраам Маслоу)

407. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясында төменгі деңгейде не орналасқан? (психологиялық қажеттіліктер)

408. «Мен» тұжырымдамасын дамытқан (Карл Роджерс, 83)

409. Өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін 4 фактор анықтаған (бандура)

410. Өзіндік тиімділік қалыптастыру факторлары: тәжірибе-

411. Әлеуметтік сындарлылық тұрғыдан білім беруді түсіну жайында кімдер айтқан (Выготский(1978),Вуд 1998)

412. «Диалог негізінде оқыту және оқу» кімнің еңбегі (Мерсер,95 Александр 2008, Литолтон 2007)

413. Қалай оқыту керектігін үйрету (Флавел, Выготский)

414. Адамдардың қалай оқитынын түсіну теориялық экспедициялар негізгі бағыттары қандай (әлеуметтік психология, аффективтік когнитивтік неврология)

415. Пиаже теориясы қай жылдар нені түсіндірді?(когнитивтік психология1960)

416. Зияткерлік туралы кімдер зерттеді (Говард Гарнер)

417. Зияткерлікке қарсы Үштік модель теориясын ұсынған (Роберт Стернберг)

418. Ген біздің мінез құлқымызды бақыламайды, біздің тәжірибеміздің өзгеріп отырады. (Ридли.2004)

419. «Тәрбиелеу болжамдары» кітабында отбасылық тәрбие жайында айтқан кім (Джудит Харрис,98)

420. Бақылау қызметтерінің бірі (Фокустік ) зейін маңдай бөліктерінің маңызы туралы кім айтты. (Госуами 2006)

421. Жадының маңыздылығын зерттеген доктор (Джон Саймонс)

422. Нақтылайтын өңдеуді зерттеген ғалым (Хельга Нойсмен)

423. Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген әдіс түрі (Локи орын әдісі)

424. Жады мәселесіндегі ұлы зерттеуші (Эндель Тулвинг «»алып шығу тәжірибесі»)

425. Күнделікті оқу жағдайларында тестілеудің мағыздылығын айтқан психологтар (Джефф Карпике Роди Редигер)

426. Қайта тексеруге ұарағанда қайта оқу талаптарын жеңіл алып шығу тәжірибесін дәлелдеген кім (Саймонс)

427. Оқытудың жолын қолдануда қандай көзқарастар бар? (екеу:Оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешігі,білім берудің мұғаліммен оқушы арасыдағы қарым қатынас нәтижесі)

428. Метасана (қалай оқу керектігін үйрету, оқу дағдысын қалыптастырады)

429. Сапалы білім беру деген не? (мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасындағы байланыс болып табылады, ол өзі белгілі бір деңгейде тәуелді жағдайлар жасалынған кезде жүзеге асырылады)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *