Ұлттық біліктілік тестілеуге дайындалуға арналған педагогика мен əдістемеден көмекші құрал

Ұлттық біліктілік тестілеуге дайындалуға арналған педагогика мен əдістемеден көмекші құрал

1. … өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап көрсетеді.

 Жауап: Мерсер мен Литлтон

2. «… менің негізгі принципім: адамға əрқашан барынша көп талап қою, сонымен қатар оны мейлінше қатты сыйлау» кімнің пікірі?

Жауап: А.С.Макаренко

3. «Ағаш ықтималдығы» стратегиясы нені білдіреді екенін анықтау жəне оны тапсырмалар, мəселелер мен түрлі күнделікті жағдаяттарды шешу үшін қолдану қай сабақта болады Жауап: Математика

 4. «Адамдар басқалардың белгілі бір тапсырманы орындауын бақылау барысында білім алады» деген идея __________ оқу теориясының негізі болып табылады.

Жауап: Əлеуметтік-жағдаяттық

5. «Бағалау» термині қандай мағынаны білдіреді?

 Жауап: Жақын отыру дегенді

6. «Бастама-жауап-кейінгі əрекет» (БЖƏ) моделі бойынша қойылған сұрақтарда бастама жасайтын жəне оны бақылап отыратын адам — мұғалім» деп пікір білдірген ғалым

Жауап: Мерсер, 1995 ж.

7. «Білім алуды үйретудің» қозғаушы күші

Жауап: Метатану

8. «Дəлелдердің деңгейі мен маңызын мойындау» сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің ерекшелігі

 Жауап: Пайым

9. «Дəстүрлі» білім беруді енжарлықпен білім алу үдерісі ретінде сипаттайды жəне өзара əрекеттің немесе сыни қатысуды төмен деңгейін қажет ететін жаттап алу əдісін сынаған Жауап: Дж.Дьюи

10. «Диалог арқылы оқыту» жəне «Қалай оқу керектігін үйрету»

 Жауап: Бірінші модуль 5

11. «Диалог негізінде оқыту жəне оқу» еңбегінің авторы

Жауап: Мерсер, 1995 ж., Александр, 2008 ж., Литолтон, 2007 ж.

12. «ЖАДА» сөзінің толық атауы

Жауап: Жақын арадағы даму аймағы

13. «Жақын арада даму аймағы» ұғымын енгізген ғалым

Жауап: Л.С.Выготский

14. «Жақын отыру» дегенді білдіретін латын сөзінен шыққан термин

Жауап: Бағалау термині

15. «Жер сілкінісі, күші, салдарлары» тақырыбындағы бейнематериал көрсетіледі. Балалар куə ретінде жер сілкінісі болған аймақтағы өз сезімдерін əңгімелейді.

 Жауап: Əңгімелеуге идея дайындау

16. «Зияткерліктің өзара байланысын көрсету мүмкін емес» деген пікір білдірген ғалым Жауап: Говард Гарднер

17. «Кейс-стади» сыныптардың əрқайсысында талантты жəне дарынды балаларды анықтау жөнінде əртүрлі əдістерді қолданып суреттейтін жоба саны

 Жауап: Үш жоба

18. «Көзге көрінетін оқыту: Жетістіктерге қатысты 800-ден астам метаанализдердің синтезі» кітабының авторы

Жауап: Джон Хетти

19. «Қалай оқу керектігін үйрету» моделінің атауы қандай үдеріске жатады?

Жауап: Өзін-өзі реттеу үдерісі

20. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы

Жауап: Өзін-өзі реттеу

21. «Қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді жəне осының білім алу үдерісі алға жылжиды» деп тұжырымдама жасаған ғалым

Жауап: Александр, 2004 ж. «Білім берудегі əңгімелесу»

22. «Мен көшбасшының қай түріне жатамын?» өзін-өзі бағалауға араналған ________ жаттығу.

Жауап: Психологиялық

23. «Мен өз оқушыларымының қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін анықтай аламын, жəне оны анықтау үшін менде жоспар бар» – өз əрекеттеріме осындай рефлексия жүргізілетін кезең

Жауап: Сабаққа дейін

24. «Мен» тұжырымдамасын дамытқан ғалым

Жауап: Карл Роджерс, 1983 ж.

25. «Мен» тұжырымдамасын, жəне жеке тұлға мен оның тəжірибесімен қарым-қатынас жасау маңыздылығын дамытқан ғалым

Жауап: Карл Роджерс, 1983 ж.

26. «Мен» тұжырымдамасындағы бір үйлесімдік

 Жауап: Əлеуметтік

27. «Метатану» термині оқушылардың саналы білім алуы мен ойлауын дамытуға ықпал ететін бірқатар үдерістерге қатысты қолданылады» деген пікір қалдырған ғалым

 Жауап: Джон Флейвелл, 1976 ж.

28. «Метатану» терминінің авторы

 Жауап: Джон Флейвелл

29. «Метатану» ұғымын енгізген ғалым

Жауап: Джон Флейвелл, 1976 ж.

30. «Мұғалімге арналған нұсқаулықтан» алынған мəтінді оқыңыз: Ғылыми зерттеу нəтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер мен Литлтон (2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді. Зерттеулерде ересектермен интерактивті қарымқатынас пен достарымен бірігіп жүргізілген жұмыстың балалардың оқуына жəне когнитивті дамуына əсер ететіндігі айтылған. Төменде келтірілгендердің қайсысы Мерсер мен Литлтонның диалогтік оқыту мен оқу туралы идеяларына қатысты емес?

Жауап: Мұғалімдер сабақта көп сөйлеулері керек

31. «Мұғалімге арналған нұсқаулықтан» алынған мəтінді оқыңыз: Джон Флейвелл (1976) өткізген алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға еске сақтауға тапсырмалар берілді. Бестен жеті жасқа дейінгі оқушыларға зерттеуші белгілі ретпен бірқатар заттарды көрсетті. Он бес секундтан кейін балалардан осы реттілікті бұзбай еске түсіру сұралды. Ересектеу балалар бір нəрсені еске сақтау қажет болса, ол үшін күш салу керек екендігін түсінді. Олар қайталау тəсілін пайдаланып, кезектілік ретін еске сақтады. Ал неғұрлым кішірек балалар бұл тəсілді пайдаланбағандықтан, есте сақтай алмады. Қайталау туралы нұсқау алғаннан кейін ғана олар тапсырманы дұрыс орындап шықты. Нұсқау берілмеген жағдайда оқушылар білім алу уақытын өнімсіз (тиімсіз) пайдаланды. Джон Флейвелл мұндай қабілеті жетіп тұрса да, «тəсілдерді пайдаланбауды» «өнімділік тапшылығы» деп сипаттайды (Whitebread, 2000). Жүргізілген зерттеудің негізінде төменде келтірілген жауаптар нұсқаларының қайсысы дұрыс болып табылады?

Жауап: Бес жастағы балаларға метакогнитивтік стратегияларды үйретуге болады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *