Тестілеу үшін дайындалған сұрақтар арқылы немесе бұрын өткендерді еске түсіруге ынталандыру үшін сұрақта берілген сілтемелерге сүйене отырып, жауапты ойлауға жол сілтеу арқылы жинақталған білім мен ұғымдарды толықтыру: декламация

Тестілеу үшін дайындалған сұрақтар арқылы немесе бұрын өткендерді еске түсіруге ынталандыру үшін сұрақта берілген сілтемелерге сүйене отырып, жауапты ойлауға жол сілтеу арқылы жинақталған білім мен ұғымдарды толықтыру: декламация

(Александер) Қателіктер мен тәуекелдерді азайта отырып, таңдауды қысқартуға және түсініктер мен қағидаттарды «жеткізуді» тездетуге ықпал ететін сауалнама мен талқылаудың жиынтығы арқылы өзара түсіністікке қол жеткізу: диалог

(Александер) Оқушыға не істеу керектігін түсіндіру немесе ақпаратты жеткізу, сонымен бірге фактілерді, қағидаттар мен рәсімдерді түсіндіру: нұсқаулық/мазмұндама

(Александер) Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау: механикалық есте сақтау

«Ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу» сипаттамасына тән білімді игеру үлгісі (Александр): талқылау

«Бастаған ісіңді аяғына дейін жеткіз, өз әрекетіңді жоспарла», бұл ереже қай принципке жатады: жүйелілік

«Жаңа педагогика» тәсілдемесінің аясында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар: сайтта ақпаратты жариялайды, электронды тасығышқа ақпаратты сақтайды, электронды почтаны қолданады

«Жеңілден ауырға, белгіліден белгісізге, қарапайымнан күрделіге» деген ереже қандай принципке жатады: бірізділік пен жүйелілік

«Көпіршелер» деп саналуы үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі: оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырмаға мүмкіндік беру

«Қара жәшік» ішіндегі жұмыс: оқушымен бірге критерийлерді талдау

 «Мұғалім сабақта білім әлеміне терезе ашып қана қоймай, озін көрсетеді, оқушылар алдында өзінің рухани әлемін, рухани байлығын ашады»: В.А.Сухомлинский

«Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, күн астында тұрған ешнәрсе жоқ деп жазған: Я.А.Коменский

«Оңайдан қиынға» ережесі қай принципке жатады: түсініктілік

Lessоn study кезеңдерінің бірі – «қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне … талдауы. Осыдан кейінгі кезең: зерделенген мәселелерді негізге ала отырып, келесі Lesson study –ді жоспарлау

Авторитарлы тәрбие, либералды тәрбие, демократиялы тәрбие, еркін тәрбие. Қандай белгілер бойынша жіктелген: өзара қарым-қатынас стилі бойынша

Адам дамуына тәрбиенің жетекші ықпал етуінің себебі неде болуы мүмкін: тәрбие беру процесінің мазмұны;тәрбие беру процесіндегі жетістіктер;тәрбие беру процесінің мазмұны мен ұйымдастыруындағы жетістіктер

Адам дамуына тәрбиенің жеткілікті ықпал етпеуінің себебі неде болуы мүмкін: мазмұны мен ұйымдастыруындағы олқылықтар

Адам тәжірибесінің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жады түрі: эпизодты

Адамгершілік тәрбиесі: жалпыадамзаттық құндылықтарды игеру

Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері: адамдарға құрмет сезімін дамыту

Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие – бұл: тәрбиенің бағыты

Адамзаттың жинақтаған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі: білім

Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі, есінде сақтауы және қайта жаңғыруы ол: білім

АКТ қолдануда «көрсету» оқыту аспектісін қолданудың мысалы: оқу мен талқылау мақсатында оқушылардың жұмысын алмастыруы

Александердің зерттеуіне сәйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау: үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау

Ата-анасынан ұрпақтарына қандай да бір белгілердің, ерекшеліктердің берілуі: тұқым қуалаушылық

Аударма жасау, интерпретация, экстрапозицияны қамтитын Блум таксономиясының кезеңі: түсіну

Әр сабаққа дайындалу үшін ең алдымен оның мақсатын анықтауды талап ететін принцип: мақсаттылық

Әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанмен, мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі: зерттеушілік әңгіме

Әрқайсысында анықталған тапсырмаларды шеш…қайталанатын істердің көмегімен оқушылардың оқу…: жаттығу

Әрқашанда пайымдау, қорыту және дәлелдеуді талап ететін оқыту әдісі: түсіндіру

Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру,лайықсыз құлықтарын елемеу немесе жаза қолдану: оперантты шарттылы

Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі: оқушылардың өзін-өзі бағалауға қатыстырылуы

Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы: алынған мәліметтердің мәнін анықтау

Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытынды: оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті: оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Қадағалау» сипаттамасына сәйкес мұғалімнің әрекеті: оқушының сұраққа жауабын тыңдау

Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Қорытынды» сипаттамасына тән мұғалім әрекетін көрсетіңіз: оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

Бағалаудың қай түрінде бір оқушының жетістіктерінің белгіленген нормалармен немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейі мен арақатынасы салыстырылған соң қорытынды жасалады: оқуды бағалау

Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы: оқушыға бағдарланған

Балаларды сүйетін, жүрек қалауымен әрбір педагогтың қол жетерлік тәрбие мен оқытуда тұрақты жетілдіріп отыратын өнер: педагогикалық шеберлік

Баланы өз ықтиярымен оқыту, бұл: педагогикалық жаңашылдықтың идеясы

Бейнелеу көрнекілігіне жатады: макет

Белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға беретіндей нақты критерий: жаңашылдық

Белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын ала игерілген алгоритмдерін нақты пайдалануға негізделген ойлаудың түрі: репродуктивті

Берілген мысал сұрақ қоюдың қайсысына тән Мұғалім: -Асқар, ережені жақсы айттыңыз. Енді мысал келтіре аласыз ба? Ж: сынақтан өткізу

Блум таксономиясына сәйкес жаңа үлгіде әртүрлі тәсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы ақпаратты жүйелеу деңгейі: жинақтау

Бұл өлшемге тән оқушыларда «қызығушылықты арттыру үшін күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылу» байқалады: күрделілікке деген сүйіспеншілік

Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тәжірибесіне қадағалау қабілетін дамытады: метатану

Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тәуелсіз болатын типті жүйенің сипатын көрсетіңіз: жұмыстың құндылығын айқындап, мақсатын, орындалу ұзақтығын, нәтижесін белгілейді

Білім беру мазмұны: ғылыми білімдер, іскерліктер мен дағдылар жүйесі

Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар: білім беру стандарты.

Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы: озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату

Білім берудегі инновациялық үрдістер: дәстүрлі мәселелерді жаңаша оптималды шешу нәтижесінде қолданылатын педагогикалық үрдістер

Білімді іс-әрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен және практикамен байланысын тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі. Ж: белсенділік

Білімнің педагогикалық аспектісі:оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі

Бірегей, жоғары сапалы және дана нәтижелер шығатын тұлғааралық және тұлғаішілік үдеріс: шығармашылы

Бітіруші түлектерге ұлттық бірыңғай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты: стандартты бақылау және орындау

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *