Саналы оқушы болып шығудың негізгі кілті: *өзін өзі реттеу мен метатану дағдыларын дамыту

Саналы оқушы болып шығудың негізгі кілті:

 *өзін өзі реттеу мен метатану дағдыларын дамыту

 215. Топтық әңгіме барысында:

*Идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі бағалана бермейді

 216 Оқушылардың оқуға қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің ішіне жатпайды:

* жеке ойлау үдерістерін және олардың жұмыс қағидаттарын ескермеу

217. Оқытудың сапасын неше тәсіл арқылы анықтауға болады? 2

218. Мұғалім жұмысының тиімділігін, оқушылармен өзара байланысының сипаты мен жиілігін анықтау, оқытудың нешінші тәсілі? 1

219. Сапалы және табысты оқыту бағдарламасының негізгі идясы неде:

*Дайын білім мен идяларды ұсыну емес, оқушылардың өздерінің білім мен идялар құруы болып табылады.

220. Шульманның айтуы бойынша неше «көмекші» бодған жағдайда оқыту жақсы болады? *3

221. Шульманның көмекшілеріндегі «оқытудың тәжірибелік» дағдырлары қандай белгімен белгіленеді?

*қол

 222. Шульманның «көмекшілеріндегі» кәсіби түсінік қандай белгіленеді? *Бас

223. Шульманның ойынша кәсіби тұтастық немен белгіленеді? *Жүрек

224. Құзырлы мұғалім оқушыларға, ортаға және ресурстарға лайықтап нені реттеп отырады.

* Оқыту элементтерін

  225. Әлемдік тәжірибеде қолданылып отырған сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл дегеніміз не?

*Пәнді терең түсіну қабілетін дамыту және алған білімдерін пайдалана алуын

 қамтамасыз ету;

226 Зерттеушілер мұғалімнің бойындағы қандай құндылықты бәрінен жоғары қойып отыр?

*Сенім;

227 Шульманның «үш көмекші» деп атаған қасиеттері:

*Бас, қол, жүрек;

228 Адамдар қалай білім алатынын түсіну: «теориялық экспедициялардың» өн бойында ең ұзақ болатын топ:

* когнитивті психологтар;

229 Жан Пиаженің теориясы: *ойлауды дамыту теориясы;

230 Роберт Стернбергтің анықтама бойынша зияткерлік дегеніміз:

*Тұлғаның қоршаған орта өзгерістерін жеңе білуі;

231.Ауызша және тұжырымдамалық білімдің сақталуына жауап беретін мидың қай бөлігі:

* самай бөліктері;

232.Есте сақтаудың қандай әдісі тиімді саналады:

* «нақтылайтын» өңдеу;

233. Loci әдісі не үшін қолданылады:

*Есте сақтауды жақсарту үшін;

234Маслоудың қажеттіліктер иерархиясындағы ең жоғары деңгейін белгілеңіз:

*өзін-өзін таныта білу;

235.Карл Роджерстің «Мен» түжырымдамасы – бұл …үйлесімі:

*аффективті, әлеуметтік, когнитивті;

236. Бандураның өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін 4 факторды ерекшеледі:

*тәжірибе, жанама тәжірибе, әлеуметтік сенім, физиологиялық факторлар;

237. Лев Выготскийдің әлеуметтік-мәдени теориясы:

*Жақын арадағы даму аумағы;

238.Метатану дегеніміз:

*индивид қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау және өзгерту қабілеті;

239.Сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқушылардың білім алуына соншалықты әсер ететі деп айтқан ғалым:

*Барнс

240. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрлері:

 *түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау;

 «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы:

Өзін-өзі реттеу;

241.Метатанудың негізгі аспектісі:

*Өз бетінше жұмыс істеуі және дамуы ниеті;

242. Сыни тұрғыдан ойлаудың сипаты:

 *«Ойлау туралы ойлану»;

243 «Білім алуды үйретудің» қозғаушы күші:

* метатану

244. Мұғалім оқушыларда … деп атайтын қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырысуға тиіс: * ішкі уәж және өзіндік мақсат

      245. Метатану әдістерін игерген оқушылар…

*мұғалімдермен тең әрекеттеседі

246. …өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын атап көрсетеді

* Мерсер мен Литлтон

247. Оқушылардың алған ақпаратты сақтауының көрсетілім бойынша орташа пайызы : *30%

248. Зерттеушілік әңгіме бұл:

*Оқушыларды әңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын әңгіменің түрі

249. Төмен дәрежелі сұрақтарды:

* жабық сұрақтар дейді

245.Өзінің жұмыс тәжірибесін, жаңа тәсілдерді қолдану және бағалау әрекеттерін қамтиды.

*мұғалімнің көшбасшылығы

246. Сыни тұрғыдан ойлау-

*бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім.

247. Тәжірибеде зерттелген диалогтің бес үлгісін анықтаған:

А) Хэтти *ә) Александер б) Пиаже в) Шульман

248. Сыныпта талқылаудағы дәлелдің үш түрін анықтаған:

 *Мерсер

249. «Біз қалай ойлаймыз?» деген кітабы білім беруге ерекше ықпал етті. Ол кімнің кітабы:

 *Дж.Дьюи

250. Ұтқырлық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тәртіп, өзіндік сана сезім-бұл:

*Баланың сыни тұрғыдан ойлау қабілетін табуды қажет ететін негізгі ерекшелік

251. СТО өлшемдері.

  *бақылау , талдау , интерпретация

252.СТО-да қолданнылатын әдістер

*пікірталастық әңгіме, дәйектеу, диалогтік білім беру

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *