Оқытудың негізгі компоненттері: білім, іскерлік, дағды Оқытудың саналылық пен белсенділік принципі немен сипатталады. Ж: оқыту процесіне оқушылардың белсенді қатысуымен, оқу материалдарын игерумен

Оқытудың негізгі компоненттері: білім, іскерлік, дағды

Оқытудың саналылық пен белсенділік принципі немен сипатталады. Ж: оқыту процесіне оқушылардың белсенді қатысуымен, оқу материалдарын игерумен

Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен «модельдеу» аспектілері арасындағы сәйкестік: ықтимал әсерлерді имитациялау

Оқытудың тиімділігін, сапасын жақсарту үшін оқушылардың білімдерінің толық, терең, нақты болуын қамтитын оқыту принципі: беріктік

Орта бірлесуден гөрі, бәсекеге бағытталатын әңгіменің түрі: әңгіме-дебат

Орта мерзімді жоспардың қызметі: тізбектелген сабақтар жоспарын құру

Орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі: оқушылар нені білуге тиіс

Орта мерзімді жоспарлауды қамтитын мазмұн: тізбектелген сабақтар топтамасы

Өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсайды, бірақ жоспарды тез жүзеге асыратын оқушыға сәйкес өлшем: ойлау қабілетінің жылдамдығы

Өзін-өзі жетілдіру қай жас кезеңінің басты мотиві болып табылады: жасөспірімдік

Өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігі кімге тән: жеткіншекке

Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі: өзіндік талдау, өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асу

Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ: түрткі болу

Өткен сабақты талдаудың негізгі мәселесі: сабақтың дидактикалық және тәрбиелік міндеттері қалай шешілді

Падкаст жасаудың оқушы үшін пайдасы: сауаттылық дағдыларын жетілдіреді

Пән бойынша білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес: қолдану

Пән бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын көрсетіңіз: ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру тәсілі

Пәнді оқыту максаттары, білім, білік және дағдыға қойылатын талаптар, оқыту әдістері мен формасына ұсыныстар, оқу материалының тақырыптық мазмұны көрсетілген және жеке оқытуға жіберілетін бағдарлы сұрақтар туралы түсіндірмелі хаты бар құжат: оқу бағдарламасы

Педагогика ғылымының саласы: педагогика тарихы

Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру және пайдалануға негізделген мұғалім қызметі: инновациялық бағыттылығын көрсетеді

Педагогикалық жаңалықтарды жасау, оларды педагогикалық қауымдастықтың игеруі, бағалануы, пайдалануы мен оқыту және тәрбиелеу практикасына ендіру үдерісі: инновациялық

Педагогикалық жаңалықтардың пайда болуы, олардың практикада игерілуі мен пайдаланудың ортасы: инновациялық орта

Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануга негізделген мұғалімнің қызметі Ж: инновациялық бағыттылығын көрсетеді

Педагогикалық зерттеудің негізгі әдістерін білу мұғалімге не үшін қажет: тәрбие мен оқытудың міндеттерін шешу үшін

Педагогикалық процестің бағыттылық принципі: оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпалы.

Педагогтың өз ішкі дүниесін түсіну, ұғыну, вербализациялау арқылы психологиялық талдау жасау күйі: педагогикалық рефлексия

Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым: А.Б.Орлов

Проблемалық ситуация: бар білімге сүйене отырып, тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық жағдайы

Проблеманы шешуде дәстүрлі тәсілді қолдануды меңзейтін және нәтижесінде сол тәріздес идеялар туындайтын ойлаудың түрі: конвергентті

Ренцулли мен Райстың дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдірудің үш кезеңі: жетілдіру, үдеріс, нәтиже…….

Рефлексиялаушы практиктің өзгеріп жатқан жағдайға сай әрекет етуіне көмектесетін үдеріс: іс-әрекеттегі толғаныс

Сабақ беру мен білім алу, тәрбиелеу және оқыту әдістемесі, оқыту..оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру саласындағы инновациялар: педагогикалық инновациялар

Сабақ беруде пайдаланатын тәсілдерін, жұмыс амалдарын ұғынуға бағытталған мұғалімнің рефлексиялық іс-әрекеті: сабақты психологиялық талдау

Сабақ жоспарының соңғы кезеңі: сабақты қорытындылау

Сабаққа психологиялық талдау жасау ол: мұғалімнің проективті-рефлексивті іс-әрекеті

Сабақты жоспарлау және оны өткізу технологияларын дайындаудың бірінші бөлігі: сабақ мақсатын, оның әрбір қадамын терең ойластыру

Сабақты жоспарлауда және оны өткізу технологиялары өзара байланысты қанша бөлік бар: 3

Сабақты жоспарлауда мұғалім алдына қойылатын алғашқы сұрақ: сабақтың мақсаты қандай

Сабақты зерттеу (Lesson study) зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердің бірі: келесі сабақты зерттеуді топпен бірге жоспарлау

Сабақты зерттеу (Lesson study) кезеңдерінің бірі-«Әріптестерінің кеңесіне сүйеніп, мұғалімнің жеке өзі немесе топпен бірлесіп сабақтың мақсатын анықтауы мен дайындауы». Осыдан кейінгі кезең: сабақты зерттеуді өткізу және Lesson study-ге қатысушылардың оны бақылауы

Сабақты зерттеу (Lesson study) тәсілінде зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудың белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердің бірі: келесі сабақты зерттеуді топпен бірге жоспарлау

Сабақты зерттеу (Lesson study) тәсіліндегі ең басты үрдіс: сабақты зерттеу.

Сабақты зерттеу (Lesson study) үдерісінде топ мүшелерінің зерттеу сабағын жоспарлауға дейінгі кезеңі: топ мүшелерінің бақылауға алынатын оқушыларды анықтауы

Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мән беріледі: «Бақылаудағы» оқушылардың сабақта өтілетін материалды игеруі

Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі: оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға тұтас топ ұжымына қатысты; мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауыммен кеңінен бөлісе алады, зерттеу үшін бүкіл топ өзіне жауапкершілікті алады

Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі: оқу сапасын арттыру

Сабақты зерттеу тәсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты: ғылыми дәлділік

Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымына сай бірінші қарастырылады: «бақыланатын» оқушылардың оқуы

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *