Оқушының бірін-бірін оқытуына мүмкіндік беру;

Оқушының бірін-бірін оқытуына мүмкіндік беру;

507. 6) белгілі бір уақыт ішінде жұмыс істеуге арналған материалдың көлемі шектеулі;

508. 7) мұғалімдер оқушыларға рефлексияны ынталандыру және өз идеяларын ойластыру арқылы алған білімдерін қорытындылап талдауға көмектесуге тиіс;

509. 8) қолайлы оқу үшін адамдарға кері байланыс пен мадақтау қажет,сондықтан да баға ізгі болу керек.

510. Жиынтық бағалау(сумативті)- оқуды бағалау. Формативті бағалау-оқыту үшін бағалау.

511. Оқыту үшін бағалау-оқушылар уақыт кезеңінің өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын, кейін мұғалімдермен бірге өзін-өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс.

512. Кері байланыс әдісі – оқушыларға өз білімін қадағалау мен бағалауға көмектесетін әдіс.

513. Әңгімелесудің үш түрі: әңгіме-дебат, зерттеушілік әңгіме, топтық әңгіме.

514. Эмоциялық білімдарлық – жастарды білімде де, әлеуметте де табысты болу үшін өз қабілеттеріне сенімділігін,өзін-өзі бақылауды дамытуға көмектесу.

515. Джон Хеттидің кітабы – «Көзге көрінетін оқыту: Жетістіктерге қатысты 800-ден астам мета-анализдердің синтезі».

516. «Әсердің өлшемі» — бұл сұраққа жауап беру тәсілі.

517. «Зерттеушілік синтез» — түбегейлі шешім қабылдауға мүмкіндік беретін,қолда бар шынайы нақты деректердің жүйелі қорытындысы.

518. Чиксен михаййн талап ету:

519. Жоғарғы талап-мазасыздық, төменгі талап – зерігу, селқостылық.

520. Күшті дағдылар – ағым, зерігу

521. Әлсіз дағдылар-мазасыздық ,селқостық

522. Неврология (адамдарддың қалай оқитынын)- Госвами

523. Мұғалімнің көшбасшылығын дамытуға әсер етудің ерекше түрі. іс-тәжірибені жетілдіру

524. Мұғалім көшбасшылығын дамытудың қанша кезеңі бар? 7

525. Мұғалімнің өз бастамасына негізделген кәсіби даму үдерісінің нәтижесі қай кезде сезілуі керек? Жоба барысында.

526. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры? оптимистік көзқарас

     527 Мұғалім көшбасшылығының дамыту жұмыстарының төртінші кезеңі.

 атқарылатын жұмыстардың жоспарын құру

 528. Оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсінуді және олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беретін модуль- … деп аталады.

 АКТ ;

529. Оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтастығын ашқан ағылшын ғалымы және қай жылы?

 Шульман,1986ж;

530. Видеоролик , электронды оқулық,TV, DVD қай модульде қолданылады?

 Білім беруде АКТ пайдалануда ;

531. Технологиялық, педагогикалық және мазмұндық білім , осы үш білім салаларын ашқан ғалымда кімдер?

 Мишра және Кёлер 2006ж;

532. 1960 жылдарыкогнитивті психология әлемінде «ойлауды дамыту теориясы» басымдыққа ие болды. Бұл кімнің теориясы?

Жан Пиаже

533. Білім алуды үйретудің қозғаушы күші

Метатану

534. Балаларға білім алу ұағидаттарын оқуда көмек көрсету неше сұрақты қамтиды?

4

535. Райан мен Деки (2002) қандай қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырысуға тиіс деп нені айтқан?

ішкі уәж»

536. Оқу материалының ерекшелігімен оқу жоспарын жасау маңыздылығында нәтижені бағалау неше тұжырымдамадан тұрады?

3

537. Қолайлы оқу үшін адамдарға байланыс пен мадақтау қажет, сондықтан баға ізгі болуы керек? Нешінші тезис?

8

538. Когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің «ЖАДА» жұмыс істесе, жақсаратындығын қай ғалым атап көрсеткен?

Выготский

539. Мерселдің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың білім алуының ажырамас бқлшегі болып табылады және әігімелесудің түрі бар деген. Әңгімелесудің неше түрі бар?

3

540. Сыныпта сұрақ қоюдың әдісі қалай аталады?

Бастама-жауап-кейінгі әрекет

541. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы?

Өзін-өзі реттеу

542. Өздігімен реттейтін білім алудың неше элементі аса маңызды болып табылады?

3

543. Метатану дегеніміз не?

Индевид қалай ойлайтынын, оқитынын, қадағалау, бағалау, өзгерту қабілеті

544. Мұғалім оқушыларда….. деп айтатын қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырсуға тиіс:

Ішкі уәж және өзіндік мақсат

545. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым танымал білім беру әдістемелері арасында қандай тәсіл кең тараған (Hattie,2009).сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға

546. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту түрі? сындарлы оқыту

547. Құзырлы оқытудың маңызды факторы қандай? оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы болып табылады.

548. Метасана терминін кім енгізді? Флавелл

549. Метатану бұл …когнитивтік үдерістерді білу, түсіну және реттеу немесе олар туралы ойлау, қатесін танып білу және ойлауды реттеу;

550. Сыни тұрғыдан ойлау қалай сипатталған… ойлау туралы ойлану;

551. Метасана дегеніміз не?тұлғаның өзін-өзі тануы және өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын қарастыруы;

552. Таксономия ұғымын қалай түсінесіз? орналасу, қатар, тәртіп және заң.

553. Жан Пиаженің ойлауды дамыту теориясы қай жылы басымдылыққа ие болды 1860ж.

554. Пәндік білімдер дегеніміз не ? оқылатын пәннің өзекті білімдері

555. Бағалаудың түрлері оқыту үшін бағалау, оқытуды бағалау;

556. Ынтаның иерархиялық моделінің авторы А. Маслоу

557. Білімдердің технологиялық аспектісі дегеніміз не?Технологиялық білімдер мен пәндік білімдердің өзара әрекеттесуінің тәсілін білу

558. Кембридждік білім беру бағдарламасының негізгі міндеті: Педагогтар тәжірибесін жетілдіру және бағалауға көмектесу

559. Подкаст деген не? Интернетте орналастырылған, цифрланған бағдарлама

560. Оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың қандай техникаларын пайдалануға болады?түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау.

561. Когнитивті даму-бұл…баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті

562. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры болып … табылады. оптимистік көзқарас, оптимизимге ынталандыру.

563. Бағалау — . . . одан әрі білім алу туралы шешімді қабылдау мақсаты мен оқытуды нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин

564. Ой жүгіртудің үш түрі:Ұқсастық бойынша ой жүгірту, моральдік пайымдау, зерде теориясы

565. Эпизодтық жады дегеніміз: ой тәжірибеміздің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе

566. Талқылау бұл : ақпараттарды тарату және мәселелерді шешу мақсатында ойбөлісу

567. Отбасы әсеріне қарағанда сыртқы әсер ықпалы күштірек деген зерттеушіДжудит Харрес

568. Білім алуды үйретудің қозғаушы күші метатану

569. Мектепте оқушы үніне көңіл бөлуді зерттеген зерттеушіДжин Раддок

570. Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесудің неше түрі бар?3

571. Өздігінен реттелетін білім алудың үш элементінің бірін көрсет…Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы

572. Идея мен мүмкіндіктерді алға жылжыту және келісуді қалай атайды? Дәлелдеме

573. Мерсердің зерттеуіне сәйкес әңгімелесу түрлері… әңгіме-дебат, топтық және зерттеушілік әңгіме.

574. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін неше факторды ерекшеледі?4фактор

575. 1973 жылы селективті зейіннің дамуын көрсеткен ғалымдар: Хаген, Хейл

576. 1971 жылы сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, оқущылардың білім алуына әсер ететінін айтқан ғалым? Барнс

577. Қандай параметрлерді көбінесе өлшем деп атайды? Интерпретация

578. Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі …Акселерация

579. Зерттеушілік әңгіме — мұғалімдердің оқушыларды әңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын әңгіменің түрін кімдер анықтаған?Барнс пен Мерсер

580. Ұзақ мерзімді жадының ең соңғы және теңмәнді емес аспектісі? Семантикалық жады

581. «Эпистемиялық субъектіні» зерттеген кім? Пиаже

582. Ынталандыру мен құптамаумен байланысты қай фактор ? Әлеуметтік сенім

583. Әңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандайда болсын идеаларды төзімділікпен тыңдау қай әңгімелесу түріне жатады?Топтық –әңгіме

584. Оқу пирамидасында, яғни оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа пайызында «талқылау» неше пайыз? 50%

585. Формативті бағалау дегеніміз не?Оқыту үшін бағалау

586. Интерпретация дегеніміз не?Логикалық қорытынды

587. Жиынтық бағалау дегеніміз…Оқытуды бағалау

588. Оқытудың сапасын неше тәсіл арқылы анықтауға болады?2

589. Таксономия сөзі қай тілден енген? грек

590. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы неше сатыдан тұрады? 5

591. Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды басты педагогикалық түсінік не? СТО

592. Логикалық қорытындыны басқаша қалай атайды?Интерпретация

593. Александер тәжірибеде зерттеген диалогтің қанша үлгісін анықтады? 5

594. Диалог негізінде оқыту және оқу дегеніміз не? Мұғалім мен оқушы арасындағы ой-пікірдің жүйеленуі мен дамуы

595. Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау дегеніміз не?ілгерілеу қадамдарын айқындау мен оған қолдау көрсету

596. Білім беруді басқару мен көшбасшылық дегеніміз не?мұғалімнің өз тәжірибелерінің жекелеген тұстарын анықтауы,зерттеуі,бағалауы,сыни ойлауды дамытуы

597. Выготскийдің айтуы бойынша оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен анықталған өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен және анағұрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтық. Жақын арадағы даму аймағы.

598. Оқыту барысында бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған модуль.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.

599. Акселерация деген не? Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының түрі.

600. Орта бірлесуден гөрі, көп жағайда бәсекелестікке бағытталатын әңгіме әңгіме-дебат

601. Топтық әңгіме барысында байқалатын жайлар ……. идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді

602. «Оқытудағы гуманистік тәсілінің» негізін қалаушылар Маслоу мен Роджерс

603. Пиаженің болжауы бойынша білім алудың басты екі үдерісі қандай?Ассимиляция және бейімделу

604. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің бірі:Пайым

605.Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды және күнделікті іс-әрекеттерді жаттау.механикалық есте сақтау

606.Оқушылар үдерісі арқылы түсіну,бақылау және оқу-тәжірибесіне қадағалау жүргізу қабілеттерін дамыту метатану

607. Радио қойылымға ұқсас интернетке орналыстырылған бағдарлама қалай аталады? подкаст

608. Адамның өсуіне ерекше назар аударылған тәсілоқытудағы гуманистік тәсіл

609. Ұзақ мерзімді жады неше компоненттен тұрады? 3

610. Өз санаңның және басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білу- Зерде теориясы

611. « Қалай оқу керектігін үйрету» моделінің атауы қандай үдеріске жатады.? өзін-өзі реттеу үдерісі

612. Cыныптағы талқылаудағы дәлелдің үш түрін талқылаған кім?Мерсер

613. Флейвелл (1976) метатануды өлшеудің неше құрылымын сипаттайды? 3

614. Дьюидің «Біз қалай ойлаймыз?» деген кітабы қай жылы шықты? 1910

615. Оқу реформаторы Джон Дьюи мен технологиялық зерттеуші Дональд Шонның бірлескен жұмыстарынан қандай ұғым туындады? «Рефлективтік практик»

616. Александер өз тәжірибесінде диалогтің неше үлгісін анықтаған? бес.

617. Өнегелі даму теориясында әр түрлі үш деңгейдегі алты кезеңді бөліп көрсеткен кім?Кохлберг.

618. Кім алғашқы кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға есте сақтауға тапсырмалар берді?Флейвелл

619.Білікті мұғалім үшін жоғарыда аталған қандай білім түрлері өзара тығыз байланыста болуы тән?

 Теориялық, тәжірибелік

620. Сабақта теориялық және тәжірибелік білімдерді қолданған кезде анықталатын фактор.

 Мазмұн, әдістеме, технология

621. Білім беру мен міндеттерін білуге негізделетін оқу мен оқыту үдерістері, тәжірибесі мен әдістері туралы терең білімділік, бұл:

 Педагогикалық білім

622. Оқу мен оқытудың неше қағидаты бар?

  9

623. Оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтас болы табылатындығын жазған,….

 Шульман 1986ж

 624. Подкаст деген не?

   Интернетте орналастырылған бағдарлама

624. Пәндік білімдер дегеніміз не?

 Оқытылатын пәннің өзекті білімдері

625. Оқу мен оқытудың түйінді қағидатына жатпайтынын көрсетіңіз.

 Оқытылатын пәннің өзектілігі

626. Оқытудың қосалқы құралдары туралы білім бұл……

 Технологиялық білімдер

627. Технологиялық педагогикалық және мазмұндық білімді алғаш қарастырған

 Мишра және Келер

628. Сандық бейнекамераның екінші микрофонды қосуға арналған ұясының көлемі

 3,5 мм

629. Ақпараттың орналасқан жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау және құру қабілеті бұл……..

 Сандық сауттылық

630. Интернетті қолданатын оқушылар үшін ең үлкен қауіп…

 Жеке ақпаратты ашатын оқушылар

   631 Подкаст құру үшін сізге не керек?

 Audacity бағдарламалық жасақтамасы бар компьютер қажет.

    632. Кейс- стадидің соңғы мысалы қалай атауы?

           Топтағы жұмысты құрылымдау

633. Орта білім беру жүйесіндегі әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген білім беру әдістемесі (сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл)Һэтти

634. Құзырлы оқытудың маңызды факторы (оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі және бағалай алуы)

635. «Үш көмекші» ұғымы кімге тән? (Шульман)

636. Оқыту сапасын анықтаудың екінші тәсілінде не айтылған? ( сапалы әрі табысты білім беру)

637. Оқыту сапасын анықтаудың бірінші тәсілінде не айтылған? (мұғалім жұмысының тиімділігі, оқушылармен өзара байланысы)

638. Шульман ілімі бойынша мұғалімдерге тән белгілер (кәсіби түсінік, оқытудың тәжірибелік дағдылары, кәсіби тұтастық)

639. Білім берудегі Кембридж тәсілінің теориялық негізі (оқушы ойын дамыту сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан,достарынан алған білімдерімен өзара әрекеттесу )

640. Дәстүрлі әдіс (дайын білімге негізделген)

641. Білім беру стилін таңдау кезінде мұғалімнің білімділігінен гөрі сенімге негізделген ой ықпалы күштірек деп айтқан (Пажарес)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *