Оқушылар іс-әрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тәжірибесіне, күш-қуаты мен мүмкіндіктеріне сәйкес болуы: тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі

Оқушылар іс-әрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тәжірибесіне, күш-қуаты мен мүмкіндіктеріне сәйкес болуы: тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі

Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі: түрткі болу

Оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру жағдайында дағдылар мен міндеттердің сәйкес келуінің нәтижесі: ағын

Оқушыларды тұжырымдап жасай отырып, негізгі деректерді салыстыру және талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы: қорытындылау

Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тәсілі: сынақтан өткізу

Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және білім, дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы: оқыту ортасын құру

Оқушылардың барлық қорытындыларды бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлаудың ерекшелігі: сыңаржақтылықтың болмауы

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы: осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланатын басқаға бағыттау, сұрақ қою мысалын көрсетіңіз: көмектесе алатындар бар ма

Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізуде сұрақ қою мысалын көрсетіңіз: Осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма?

Оқушылардың жалпы эстетикалық мәдениеті: эстетикалық санасының даму деңгейі

Оқушылардың кәсіби бағдарлығын анықтайтын әдістеме: «Менің қалауым» дифференциалды-диагностикалық сауалнамасы

Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқуының алғышарттары: мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілі

Оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын, сонымен қатар олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау үшін мұғалім өткізетін бағалау кезеңі: қадағалау

Оқушылардың өзін-өзі ынталандыра отырып, оқуға деген ұмтылыс пен қызығушылықтарының пайда болуы: ішкі уәж

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауындағы «дәлелдерді талап етіп, кез келген дәлелді есепке алып отыруын» көрсететін ерекшелігі: ұтымдылық

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «сыңаржақтылықтың болмауына» сәйкес келетін сипаттама: өзге идеяларды қабылдауға ашық болу, көзқарастардың барлығын қарастыру

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «пайымға» тән сипаттама: дәлелдердің деңгейін, маңызын мойындау.

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізі «тәртіпке» тән сипаттама: тиянақты, нақты және жан жақты болу

Оқушылармен тұрақты араласатын, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалім стилі: демократиялық

Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі: оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы: осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба?

Оқушының жазалауға ұшырамау, нашар баға алмау үшін оқуы: сыртқы уәж

Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі: жауабын түзетуге, нақтылауға, дұрыстауға мүмкіндік береді

Оқушының өз мақсаты мен тапсырмаларын білу, түсіну және баяндауды қамтитын метатануды өлшеу құрылымы: тапсырмаға бағытталған

Оқушының сабаққа ықыласты болуы және өзін-өзі ынталандыруы: ішкі уәж

Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы «дәлелдерді талап етіп, кез келген дәлелді есепке алып отыруын» көрсететін ерекшелігі: ұтымдылық

Оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыратын оқушыны анықтайтын өлшем: күрделілікке деген сүйіспеншілік

Оқыту әдістемесінің әдістемелік негіздері: таным теориясы

Оқыту әдістері анықталмайды: оқушылардың қызығушылығымен

Оқыту барысында оқушылар меңгеруге тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы: ғылыми білімдер, дағды, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық идеялар

Оқыту заңдылықтары мен құбылыстарына қатысты ілімдер мен оқыту ілімі: дидактика

Оқыту мазмұны оқушыларды объективті ғылыми дәйектермен, теориялармен, заңдармен таныстырса және ғылымның қазіргі жағдайын көрсете алса, ол қай принципке жатады: ғылымилық.

Оқыту принциптерінің мәнін ашатын дәлел: оқу процесінің барлық жақтарын реттейтін дидактика категориялары

Оқыту принципінің мәні: дидактикалық процесті ұйымдастырудағы және өткізудегі нормативтік талаптар, жетекші идеялар

Оқыту процесінде оқушылар меңгеруге тиіс іс-әрекеттер тәсілдері мен ғылыми білім, білік және дағды жүйесі: білім беру мазмұны

Оқыту үдерісі кезінде дарынды, талантты балаларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасын көрсетіңіз: тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

Оқытуда басшылыққа алатын идея, негізгі талап: принцип

Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі немен сипатталады: оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуы мен оқу материалдарын меңгерумен

Оқытудағы саналылық пен белсенділік: дидактикалық принциптер

Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар көмегімен «бағалау және талдау» аспектілері арасындағы сәйкестік: әр түрлі жұмыстарды салыстыру

Оқытудағы тәжірибе үлгісі және ақпараттық-комуникациялық технологиялар көмегімен «көрсету» аспектілері арасындағы сәйкестік: өлшеулерді қалай жүргізу керектігін көрсету

Оқытудың ғылымилық принципі: оқушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер жүйесімен қарулану; оқытудың жаңа тәсілін модельдейді

Оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуде мұғалімдердің жаңа бастамасын жинақтауды көздейтін сабақты зерттеу тәсілінің түйінді сипаты: креативтілік

Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін, оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесі: дидактикалық принциптер

Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен әдістері туралы нұсқаулар, қажетті әдебиеттер қайда көрсетіледі: оқу бағдарламасының құрамында

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *