. Ой жүгіртудің үш түрі Жауап: Ұқсастық бойынша ой жүгірту, моральдік пайымдау, зерде теориясы

. Ой жүгіртудің үш түрі

Жауап: Ұқсастық бойынша ой жүгірту, моральдік пайымдау, зерде теориясы

542. Ойды қайта тұжырымдау

 Жауап: Оқушының айтқандарын талдап түсіндіріп беру

543. Ойларда, сезімдерде жəне ішкі қобалжуларда не болатыны туралы ойлау қабілеті Жауап: Өзін-өзі рефлексиялау

544. Ойлау дағдыларының деңгейлері

 Жауап: Білім, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау

 545. Ойлау дағдыларының деңгейлері

Жауап: Ойлау үшбұрышы (Блум, 1956 ж)

546. Ойлауды дамыту жөніндегі бағдарлама

Жауап: Г.Хофстед, Мəдениеттер жəне ұйымдар, 1991ж.

547. Ойлаудың, білікті дамыту жəне міндеттерді шешудің аса жоғары деңгейін ұсына отырып, дарынды балаларға арналған оқу жоспарына өзгеріс енгізу жөнінінде ұсыныс жасаған

Жауап: Эйр

548. Ойын элементтері арқылы оқушыны оқытудың ерекшеліктеріне сəйкес келмейтін нұсқаны көрсетіңіз

Жауап: Оқушыларды өз бетінше жұмыс істей білуге дағдыландырмайды

549. Оқу бағдарламасы неше бөліктен тұрады?

Жауап: 3

550. Оқу бағдарламасы, оқулық, оқу құралдары негізінде жасалатын жоспар

Жауап: Күнтізбелік

551. Оқу жоспарын жасау маңыздылығы — _____________________ қабілеті артады

Жауап: «Өзіндік жаратылыс əлемін» зерттеу

552. Оқу жоспарының түрлерін ата

Жауап: Мектептік-жұмыстық, мемлекеттік, аймақтық

553. Оқу жылының алдында нақты мақсатты айқындай алмайды

Жауап: Оқу бағдарламасын əзірлеу/дамыту жөнінде біліммен қамтамасыз ету

554. Оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтастығын ашқан ағылшын ғалымы Жауап: Шульман, 1986 ж.

555. Оқу материалының ерекшелігімен оқу жоспарын жасау маңыздылығында нəтижені бағалау неше тұжырымдамадан тұрады?

Жауап: 3

556. Оқу материалының сəйкес деңгейін іріктеуді талап етуші

Жауап: Ғылыми принцип

557. Оқу мен оқытудың неше қағидаты бар?

Жауап: 9

558. Оқу мен оқытудың түйінді қағидатына жатпайтынын көрсетіңіз

 Жауап: Оқытылатын пəннің өзектілігі

559. Оқу нəтижесін жақсартатын көшбасшылық функциялар Жауап: Мəдениеттілік 560. Оқу пирамидасы

Жауап: 10%-оқу;

                 20%-аудио–визуал;

                 30%-көрсетілім;

                 50%-талқылау;

                 75 %-практика;

                 90%-білім беру

561. Оқу пирамидасы бойынша оқушылардың алған ақпаратының 90% құрайтын іс-əрекет Жауап: Білім беру

562. Оқу пирамидасын ұсынған

Жауап: Бефель, Мэн штаты, АҚШ

563. Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауы үшін көмектесетін тəсіл:

Жауап: Көрсетілім

564. Оқу пирамидасына сəйкес оқушылардың алған ақпаратты 75% есте сақтауына көмектесетін тəсіл

Жауап: Тəжірибе жасау

565. Оқу пирамидасында, яғни оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа пайызында «талқылау» неше пайызды құрайды?

Жауап: 50%

 566. Оқу процесінің тиімділігі мұғалімге … жасауға болмайды

Жауап: Оқушыларға жұмыс барысында сұрақ қоя отырып, егжейтегжейіне дейін

                 айтуды

567. Оқу реформаторы Джон Дьюи мен технологиялық зерттеуші Дональд Шонның бірлескен жұмыстарынан туындаған ұғым

Жауап: «Рефлективтік практик»

568. Оқу үдерісі мен оқу пəнін бөлуге болмайтындығын атап өткен ғалым

Жауап: Джером Брунер

569. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі

Жауап: Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

 570. Оқу үлгілері

Жауап: — физикалық;

                 — аналогтар;

                 — нысандарды, үдірістерді жəне веб-жүйелер;

                 — жылдамдық, арақашықтық, уақыт сияқты.

 571. Оқу үшін бағалаудың мақсатын көрсетіңіз

Жауап: Табысқа жетуіне бағыт беру

572. Оқуға қабілетілік факторлары

Жауап: Сыртқы жəне ішкі факторлар

573. Оқуда қолданылатын əңгімелеу түрлері

Жауап: Əңгіме-дебат, топтық əңгіме, зерттеушілік əңгіме

574. Оқуды дербестендіру жəне даралау қажеттілігін қалай шешуге болады?

Жауап: Педагогикаға өзгеріс енгізіп, жаңаша оқыту тəжірибесін игеру

575. Оқуды ынталандыру жəне оффекттік теориялары ынтаның дамуына əсері сіз үшін маңызды ма?

Жауап: Маслоудың қажеттіліктер иерархиясымен келісемін

 576. Оқудың дамуы барысында жетекшінің қолдау көрсетуінің түрі мен деңгейі өзгеріп отырады жəне түрткі болу, бағыттаушылық, дамудың тұжырымдамалық негіздерінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында түрленеді. Бұл үрдісті Джером Брунер қалай атаған?

Жауап: Орман өсіру

577. Оқушы қалай ойлайтынын оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осы ойлау нəтижелерін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі

Жауап: Метатану

578. Оқушы нақты кезеңге ол арқылы мұғалім, ата-ана, əкімшілікті даму жағдайы туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз етеді

 Жауап: Портфолио

579. Оқушы өз қажеттіліктерін анықтай алатын жəне үдеріс бағаланатын үздіксіз бағалау Жауап: Қалыптастырушы бағалау

 580. Оқушыда болатын қасиеттер өзіндік қасиет

Жауап: Михай Чиксентмихайи

 581. Оқушыда оқу жетістіктерінің деңгейлеріне сəйкес 81% көрсеткішін көріп, сіз болжай аласыз

Жауап: Болашақ тоқсандық баға индикаторы «бес»

582. Оқушылар 5-6 оқушыдан тұратын топтарда Алматы қаласы тұрғындарына арналған өзін-өзі ұстау ережесі жазылған жадынама құрастырады

Жауап: Алған білім негізінде жер сілкінісі кезінде Алматы қаласы тұрғындарына

               арналған өзін-өзі ұстау ережесі жазылған жадынама құрастыруға мүмкіндік

                беріледі

583. Оқушылар əртүрлі коммуникацияларға қатысады

Жауап: Ситуацияларда тілдік этикетті қолдану

584. Оқушылар ғылыми идеяларды түсіну үшін мұғалім модельдер мен аналогтарды пайдалануды ұсынбады

Жауап: Реферат дайындау арқылы ғылыми мəтін құрастыруда

 585. Оқушылар мəтінді бөліктер бойынша жеке оқиды. Топта негізгі оқиғаларды бір-біріне айтады

Жауап: Мəтінді оқу, мазмұнымен танысу

586. Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну жəне дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты

Жауап: Кері байланыс

587. Оқушылар тапсырмалар бойынша балдарды қою туралы ақпаратты көре алады

Жауап: Жиынтық бағалау спецификациясынан

 588. Оқушылар топта құрастырылған «жуан» жəне «жіңішке» сұрақтарға жауап береді Жауап: Тақырып бойынша білімдері мен мəтіннің идеясын түсінгендігіне көз жеткізу

589. Оқушылар уақыт кезеңінің өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын кейін мұғалімдермен бірге өзін өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс Жауап: Оқыту үшін бағалау

590. Оқушылар үдерісі арқылы түсіну, бақылау жəне оқу-тəжірибесіне қадағалау жүргізу қабілеттерін дамыту

Жауап: Метатану

591. Оқушылар үшін оқу үдерісін айтарлықтай қиындататын əлеуметтік жəне физикалық фактор

Жауап: Шаршағандық

592. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға арналған сұрақтар

Жауап: Сынақтан өткізу

 593. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тəсілі

Жауап: Түрткі болу

594. Оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсінуді жəне олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беретін модуль

Жауап: АКТ деп аталады

595. Оқушыларға мəтін беріңіз жəне олардан оныі ішіндегі қателерді түзетуін сұраңыз Жауап: Түзетулер жасау білігін пайдалану

596. Оқушыларға мына заттардың тізімін ұсыныңыз — картиналар, тақырыптар, карталар жəне қала туралы буклеттер, осының ішіндегілерден не таба отырып, жаза алатындарын сұраңыз

 Жауап: Жазба мəтіннің жоспарын білу

 597. Оқушыларға өз білімін қадағалау мен бағалауға көмектесетін əдіс

 Жауап: Кері байланыс əдісі

598. Оқушыларға өз білімін қадағалаумен бағалауға көмектесетін əдіс

Жауап: Кері байланыс

599. Оқушыларға өздерінің мақсаттары мен міндеттерін бағамдауға мүмкіндік беретін, даму стратегияларын түйсінудің айрықша түрі

Жауап: Метатану

600. Оқушылардан басқа біреуді саяхаттауға шақырудың тəсілін жазуды сұраңыз

Жауап: Тілдің функциональды ерекшелігін білу

601. Оқушылардан белгілі бір хатты жазған адамдар туралы не ойлайтынын сұраңыз Жауап: Мəтін мағынасынан, қорытынды жасай алу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *