Мұғалім сенімі Жауап: Көзқарас, шешім қабылдауы, іс-əрекетін нығайтуы

 

 

Мұғалім сенімі

Жауап: Көзқарас, шешім қабылдауы, іс-əрекетін нығайтуы

495. Мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай кідіретіндігін анықтаған

 Жауап: Харгривс жəне Гэлтон, 2002 ж.

496. Мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын шамамен екі секундтай уақыт кідіріс жасау керектігін айтқан ғалымдар

Жауап: Харгривс пен Гэлтон

 497. Мұғалім сыныптан топтарында оқу барысында қандай проблема кездескені туралы талқылауларын сұрайтын тест

Жауап: Диагностикалық тест

498. Мұғалім тақтаға «тірек сөздер» жазады. Оқушылар мəтіннің не туралы екенін болжайды

Жауап: Бұғанға дейінге білімдерін еске түсіру, жаңа тақырыпқа «көпіршелер»

                тұрғызу

 499. Мұғалім тақырыпты ашатын тірек сөздерді көрсетуді өтінді

Жауап: Мəтінді ойшылдықпен оқуға жетелеу

500. Мұғалім тапсырманы топта талқылап, топтан ортақ жауапты айтуды тапсырды

Жауап: Əлеуметтік көзқарасқа бейімдеу

 501. Мұғалім тарапынан жоғары бағалау топтағы əр оқушының көңілін көтерді

Жауап: Мадақтама

502. Мұғалім тəжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы педагогикалық тəсіл

Жауап: Сабақты зерттеу

503. Мұғалім топта жұмыс жасауды ұйымдастырды. Табыс критерииі болып табылды Жауап: Бірлесе үйренулері

504. Мұғалім тұлғасының жəне кəсіби əрекетінің шыңына жету заңдылықтары мен жағдайларын зерттейді:

Жауап: Педагогикалық акмеология

505. Мұғалім үй тапсырмасын тексергенде дұрыс жауаптарға көбірек көңіл бөледі

Жауап: Ынталандыру арқылы оқыту

506. Мұғалім үлкен мəселені бөліп ұсынады, ал оқушылар оның шешімін табудың жеке қадамдарын қарастырады. Оқытудың қай əдісіне тиесілі?

Жауап: Шағын-ізденіс əдісі

507. Мұғалім ұғымдардың, терминдердің дұрыс жауабын көрсетеді

 Жауап: Сенімділігін арттыруға мүмкіндік жасау

 508. Мұғалім фронтальды сұрастыру жүргізеді. Оқушылар кезектесіп жауап береді

Жауап: Мұғалім-оқушы

509. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға жəне қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік

Жауап: Оқушының жеке тұлғалық жəне мінез құлық ерекшеліктерін байқау

510. Мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауында нені дамыту керек?

Жауап: Теориялық базаны, технологияларды

 511. Мұғалімнің айтқандары көбінесе, сөзбе-сөз жеткізілуі

Жауап: Қайталау

512. Мұғалімнің зерттеу презентациясы болып табылмайды

Жауап: Аттестация үшін бонус алу мүмкіндігі

513. Мұғалімнің инновациялық іс əрекеті

Жауап: Озық педагогикалық тəжірибелерді оқу тəрбие үдерісіне енгізу

514. Мұғалімнің кəсіби өздік жетілдіру кезеңдеріне қайсысы жатпайды

Жауап: Жүйелі-дидактикалық

515. Мұғалімнің кəсіби өсуіне жəне жетілуіне жəрдемдеседі

Жауап: Оқушыларды қатаң стандарт бойынша оқыту

516. Мұғалімнің коучинге қатысуы мынаған мүмкіндік бермейді

Жауап: Əріптестеріңізге өзіңіздің кəсіби түйінді мəселені шешуді ұсыну

517. Мұғалімнің көшбасшылығын дамытуға əсер етудің ерекше түрі

Жауап: Іс-тəжірибені жетілдіру

 518. Мұғалімнің күлімсіреп қабылдауы келесі тапсырманы орындауға ынталандырды Жауап: Ымшараны қолдану

519. Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың əртүрлі сыныптан тыс іс-əрекеттері жəне басқа іс шаралар көрсетіледі

Жауап: Сынып жетекшісінің тəрбие жұмыс жоспарында

520. Мұғалімнің қол жеткізген жетістіктерін куəландырады

Жауап: Басылымдар мен жаңашыл əдістердің қолдану қолжазбалары, портфолио

 521. Мұғалімнің қызметіндегі кəсіби құзырлықтың жоғары көрсеткіші

Жауап: Шығармашыл қалып

522. Мұғалімнің қызметіндегі оң нəтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін педагогикалық инновациялық критерийі Жауап: Нəтижелілік

523. Мұғалімнің ой–өрісі, ниеті, білімдарлығы, адамгершілігі, қызығушылықтары оның имиджінің қандай құрамдық бөлігіне жатады?

Жауап: Ішкі аспект

524. Мұғалімнің өз бастамасына негізделген кəсіби даму үдерісінің нəтижесі қай кезде сезілуі керек

Жауап: Жоба барысында

525. Мұғалімнің өзін-өзі талдауының ерекше тиімді нəтижесі болып табылады

Жауап: Конференциялардағы баяндамалар, практикадағы проблемалар жəне

                жетістіктер туралы мақалалар

526. Мұғалімнің процесс журналы (зерттеу күнделігі) болып табылмайды

Жауап: Мектеп талабын орындау

527. Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі

 Жауап: Сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау

528. Мұғалімнің сенімі оның ____________, шешім қабылдауын жəне ісəрекетін нығайтады.

Жауап: Көзқарасын

529. Мұғалімнің сұрақтар қоюы қателерімізді түзеуге əкеліп, топтағы жұмысты жандандырды

Жауап: Шақыру

530. Мұғалімнің шұғыл жəне инстиктілік реакциясы жауапты бағалауға, қайталауға немесе басқа сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс деген ғалымдар

Жауап: Харгривс жəне Гэлтон

531. Мұғалімнің шұғыл жəне инстинктілік реакциясы жауапты бағалауға, қайталауға немесе басқа сөздермен қайталап айтуға ұмтылысы болуы тиіс деп айтқан

Жауап: Харгривс пен Гэлтон

532. Мына мəтінді оқыңыз: Балабақшада бес жастағы жиырма бала мұғалімнің қатысуымен дене шынықтыру сабағына дайындалып жатыр. Əнуар атты бала аяқ киімінің бауын байлау алмай жатады. Ол бəтеңкенің бауын қалай байлау керек екенін анық біледі жəне де бірнеше рет оны жасағандай да болды. Мұғалім оның жанында тұр, тек мезгіл-мезгіл назарын басқа оқушыға аударып отырады. Арасында Əнуарға қарап, «Міне, шамалы қалды, жақындап қалдың», «Дұрыс!» деп, қолпаштап қояды. Əнуармен сөйлесіп тұрып ол басқа балалармен де сөйлеседі, бірақ Əнуар аяқ киімінің бауын байлап болғанша оның жанынан кетпейді. Соңында мұғалім бұны өз бетімен орындағаны үшін Əнуарды мақтайды. Жоғарыда айтылған оқиғада мұғалім қандай екі тəсілді қолданды?

Жауап: Эмоциялық жəне ынталандырушылық

 533. Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын жəне əрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі:

Жауап: Рəсімдік

534. Нақты ұпайдың жетістік деңгейі туралы түсіндірмесі Жауап: Дискрипттер

535. Нəтижелер мен мұғалімнің кері байланысы оқуға уəждеп, өз нəтижелері туралы ойлануға мүмкіндік беріп, оқушылар үшін түсінікті болу кажет. Бұл орынды болады. Жауап: Тоқсан бойынша жиынтық бағалау нəтижелерін сараптау кезінде

 536. Нəтижесінде біліктілік берілетін, бағалаудың басты мақсаттарының бірі

Жауап: Тексеру жəне стандарттардың орындалуы

 537. Неге қазіргі мұғалімге өзгеру жəне үнемі жетілуге ұмтылу қажет

Жауап: Жеке мəртебесін көтереді жəне материалдық қанағат əкеледі

538. О’ Малли 1985 жылы атап көрсеткен оқудың 3 стратегиясы

Жауап: — метакогнитивтік

                 — когнитивтік

                 — əлеуметтік

539. Одан əрі білім алу туралы шешімді қабылдау мақсаты мен оқытудың нəтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин Жауап: Бағалау

540. Озық тəжірибенің ең жоғарғы деңгейі

Жауап: Жаңашылдық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *