Латын тілінен аударғанда «жақын отыру» деген мағынасын білдіретін термин Жауап: Бағалау

Латын тілінен аударғанда «жақын отыру» деген мағынасын білдіретін термин

Жауап: Бағалау

 399. Литосфералық катаклизм ұғымдарына қатысты мəтіндерді оқиды. Оқушылар ұғымдардың, терминдердің анықтамасын еске түсіріп, дəптерге жазады.

Жауап: Ұғымдар мен терминдерді дұрыс түсінгендіктеріне көз жеткізу

400. Литосфералық катаклизмдер (жер сілкінісі, жанартау т.б.) фотосуреттері көрсетіледі. Оқушылар катаклизм түрлерін ауызша атайды.

Жауап: Катаклизмдерді еске түсіруге мүмкіндік беру

401. Логикалық қорытындының басқаша атауы

Жауап: Интерпретация

402. Лондонның Дарындылар жəне Таланттылар ұйымының «Лондон шақыруы» филиалының директоры

Жауап: Ян Уорвик

403. Мазмұнды оқу дегеніміз — бұл оқу барысының əрбір қатысушы үшін жайлы жағдай жасауды ең басты мəселе ретінде қоятын оқу түрі. Мазмұнды оқуды мынадай индикаторлар көмегімен анықтауға болады

Жауап: — барлық оқушыларға əділ қарау;

               — мұғалімнің алдында барлық оқушылар тең;

               — оқу жекелеген оқушыларға да оқушылардың бүтін топтарына да

                  қиындықтарды жеңуге көмектесуі керек;

               — оқу үдірісінің құндылықтарын күнделікті тəжірибеде нақты бейнеленген, сіз

                  оны мектепте жəне сыныпта көре аласыз.

 404. Мақсатқа бағытталған іс-əрекет басталған жəне қолдау тапқан үдеріс

 Жауап: Уəж

 405. Мақсатқа қол жеткізу үшін сыныптағы барлық оқушылар тартылатын тиісті мақсаттарды əзірлей алады

Жауап: Кəсіби дағдылар

406. Мақсаты баға қою, сертификаттау немесе оқытудың алға жылжыуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару болса, ондай бағалауды қалай атайды?

Жауап: Жиынтық жəне оқытуды бағалау

 407. Маслоу мен Роджерс оқытудағы __________ тəсілдің негізін қалаушылары

Жауап: Гуманистік

408. Маслоу пирамидасы

Жауап: 1. Биологиялық жəне физиологиялық қажеттілік;

                2. Қауіпсіздікке деген қажеттілік;

                3. Сүйіспеншілікке жəне қарым-қатынасқа деген қажеттілік;

                4. Өзін-өзі құрметтеуге деген қажеттілік;

                5. Өзін-өзі таныта білу.

409. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы неше сатыдан тұрады?

Жауап: 5

410. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясында төменгі деңгей

Жауап: Психологиялық қажеттіліктер

 411. Маслоудың қажеттіліктер иерархиясындағы ең жоғары деңгей

Жауап: Өзін-өзін таныта білу

412. Мəліметтер дегеніміз

Жауап: Оқушылар тобынан жүйелі түрде жиналатын балдар мен деңгейлер

413. Мəтіндегі ең маңызды ақпаратты бөлу жəне оны анық жеткізу мүмкіндігі

Жауап: Шығарма жазу

 414. Мəтінді түзету

Жауап: Оқушы өзін мұғалім рөліне теңестіреді жəне өзінің шығармасын

                 редакциялайды

415. Мəтінмен танысуда оқушыны сауатты оқуға жетеледі. Ол үшін сабақ жоспарын құрастыруда ескермеді

Жауап: Оқушылардың үзінділерді жатқа оқуын

416. Мектеп бүкіл оқушылар үшін қандай тəсіл қолданса, жоғарғы нəтижелерге жете алады

Жауап: Кеңейтілген мектеп тəсілі

 417. Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеу əдісі Жауап: Лабораториялық жұмыс

 418. Мектеп жасына дейінгі баланың өзін-өзі реттеуге қабілетті екендігін айтқан ғалым Жауап: Бронсон

419. Мектеп кітапханасын пайдалану

Жауап: «Педагогическая проза», Шаталов В.Ф.

420. Мектепке дейінгі педагогика, емдік педагогика, арнайы педагогика, еңбектік түзету педагогикасы

Жауап: Педагогика ғылымының салалары

421. Мектепте жастарға кеңес беру

 Жауап: Джин Раддак жəне Джулия Флаттер, Хомертон колледжі, Кембридж

 422. Мектепте оқушы үніне көңіл бөлуді зерттеген зерттеуші

Жауап: Джин Раддок

423. Мектепте сервер жоқ

Жауап: Moodle сияқты ауани оқыту ортасын пайдалану

424. Мектептің оқу жоспарымен оның мақсатымен таныс болмау

Жауап: Мектеп деңгейінде шешім қабылдауға қатысу

 425. Мемлекет саясатының өзекті мəселелерінің бірі

Жауап: Халыққа білім беру ісін жетілдіру

426. Мен тұжырымдамасының компоненттері

Жауап: Аффективті, əлеуметтік, когнитивті

427. Меңгерген білім мен өмірлік тəжірибе негізінде тез нақты саналы орындалатын практикалық теориялық іс əрекетке даярлық

Жауап: Білік

428. Мерселдің зерттеуіне сəйкес, əңгімелесу оқушылардың білім алуының ажырамас бөлшегі болып табылады жəне əңгімелесудің түрі бар деген. Əңгімелесудің неше түрі бар? Жауап: 3

429. Мерсер анықтаған əңгімелесу түрінің қайсысында оқушылар проблемамен бөліседі, сондай-ақ идеялар жəне пікірлермен алмасу, барлық идеяларды ойластырып, бағалау, ортақ білім мен түсінік құру арқылы бірлесіп ұғым қалыптастырады

Жауап: Зерттеушілік

430. Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дəйектеудің үш түрін анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік əңгіме сипаттамасын көрсетіңіз.

Жауап: Ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады

431. Мерсер сыныпта талқылаудағы дəлелдің 3 түрін анықтаған, олар

Жауап: 1) Пікірталастық əңгіме, оқушылар бəсекеге қабілетті, басқа адамдардың

                   көзқарасын қабылдауды қаламайды;

               2) Кумулятивтік əңгіме, мұнда оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды жəне

                   сындарлылыққа негізделеді;

               3) Зерттеушілік əңгіме, ұсыныстар жайында күмəн туып, қарсы дау айтылып,

                   негізделген дəлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады.

432. Мерсер сыныпта талқылаудағы дəлелдің неше түрін анықтады?

 Жауап: 3

433. Мерсердің айтуынша «Ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету аясында табысты талқылауда басымдыққа ие — ___________________».

Жауап: Зерттеушілік əңгіме

 434. Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесу оқушылардың ажырамас бөлшегі болып табылады. Əңгімелесудің үш түрі бар. Олар:

Жауап: Əңгіме дебат, зерттеушілік əңгіме, топтық əңгіме

435. Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесу түрлері

 Жауап: Əңгіме-дебат, топтық жəне зерттеушілік əңгіме

436. Мерсердің зерттеуіне сəйкес əңгімелесудің неше түрі бар?

Жауап: 3

437. Метаанализдің неше түрі бар, қашан басталды?

Жауап: 114 түрі, 1977 ж.

438. Метану терминін алғашқы кім қолданды?

 Жауап: Джон Флейвелл

439. Метасана дегеніміз — ___________

Жауап: Тұлғаның өзін-өзі тануы жəне өз когнитивтік үдерістері мен стратегиясын

                қарастыруы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *