Кері байланыс түріне жататын талқылау сұрақтары Жауап: Жұмыстағы кемшіліктердің себебі қандай? Мұны сіз қалай түсіндіресіз?

Кері байланыс түріне жататын талқылау сұрақтары

 Жауап: Жұмыстағы кемшіліктердің себебі қандай? Мұны сіз қалай түсіндіресіз?

341. Кері байланысты қамтамасыз ететін

Жауап: Оқыту үшін бағалау

342. Кіріктірілген білім беру бағдарламасында оқушылардың оқу əрекеттері келесі басты санаттар бойынша топтастырылған: «біледі», «түсінеді», «қолданады», «талдайды», «бағалайды», «синтездейді». Топтастыру негізінде:

Жауап: Дж. Блумның таксономиясынан алынған

343. Кіші жастағы балаларды когнитивті даму əрекеттері əлеуметтік қарым-қатынас үдерісінде қабілетті оқушылармен араласу жəне мəдениет қоршаған орта мен қарым-қатынас жасау арқылы оқушыларды ересектерше ойлау əдісіне үйрету кезінде қалыптасатын оқушы ретінде суреттеген Жауап: Л.С.Выготский

344. Кішкентай балалармен жұмыс барысында сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың ең оңтайлы тəсілі

Жауап: Балалардың жеке басының тəжірибесіндегі дəлелдерге мəн беруге

                ынталандыру

345. Когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің «ЖАДА» жұмыс істесе, жақсаратындығын көрсеткен ғалым

Жауап: Л.С.Выготский

 346. Когнитивті психология əлемінде көп үлес қосқан

Жауап: Пиаже, 1960 ж.

347. Когнитивті психология нені зерттейді?

Жауап: Материалды қабылдауға қатысты адам санасын, есте сақтау, қабылдау

348. Когнитивтік үдерістерді білу, түсіну жəне реттеу немесе олар туралы ойлау, қатесін танып білу жəне ойлауды реттеу бұл …

Жауап: Метатану

349. Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу жəне мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы

Жауап: Технологиялық білім

350. Кохлберг «Өнегелі даму» теориясында көрсеткен кезеңдер саны

Жауап: 3

351. Көп нүктелі тест.

Жауап: Оқушыларға толық бірінші абзацты ұсыну жəне мəтінннен əр жетінші сөзді

                алып тастау.

352. Көптеген мектептер мен оқу орындары білім сапасының ең жоғарғы деңгейін көрсетуде

Жауап: Вагнер, 2003 ж.

353. Көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігін арттыру үшін оларды үнемі əр сабаққа қолдану қажет, сонда ғана мұғалімдер берілген оқу материалын жетік меңгереді.

Жауап: Дарлинг Хаммонд жəне Мак Лолин, 1995 ж.

354. Көру (визуальды), есту (аудиалды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне əсер ететін оқыту принципі

Жауап: Көрнекілік

355. Курс аяғында мұғалім əр оқушыға оқытуды қалай жалғастыру керектігіне кеңес береді Жауап: Жиынтық (суммативті) бағалау

 356. Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын лабораториялық жұмысының кешендісі

Жауап: Практикумдар

357. Күнделікті жоспарда мұғалім

Жауап: Оқыту мақсатын нақты жəне түсінікті қалыптастыруы қажет

358. Күнделікті оқу жағдайларында тестілеудің мағыздылығын айтқан психологтар

Жауап: Джефф Карпике, Роди Редигер

 359. Күнделікті тəжірибесінде мұғалім оқушылардың жетістігін, игеру деңгейін өлшеу үшін қолданатын түрлі əдістер

Жауап: «Екі жұлдыз, бір тілек», «Қол сигналдары», «Бағдаршам», «Қарым-

                  қатынасқа арналған карточкалар индексі», «Тілдік үлгілер», «Үшминуттық

                  кідіріс», «Сөздік баға», викториналары, сұхбат ж/е т.б

360. Күтілетін нəтижелер түрінде көрсетілген

Жауап: Оқушы міндеттерінің жүйелері

361. Күшті дағдылар

Жауап: Ағым, зерігу

362. Қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру мəселелерін көтерген ағартушы

Жауап: Ы.Алтынсарин

363. Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін жəне Зияткерлік мектептер үш тілде білім беру саясатын жүзеге асырады. Бұл саясаттың мақсаты: Жауап: Лингвистикалық құзыреттіліктерді қалыптастыру 364. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы қабылданған жыл

Жауап: 2007 ж.

365. Қазақстанда «Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» жобасын іске асырған

Жауап: С.Мирсеитова

366. Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын ең басты педагогикалық түсінік

Жауап: СТО

367. Қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық тəжірибесін жетілдіру мен бағалауға көмектесу

Жауап: Бағдарламаның негізгі міндеті

368. Қазіргі деңгейде оқыту процесіне негізгі талаптардың бірі болып табылады

Жауап: Оқушының өзіндік қызметін ұйымдастыру

 369. Қазіргі заманғы бірқатар зерттеулерде 3 жастағы оқушыларға мүмкіндік жасалған жағдайда, олар өзінің оқуына асқан жауапкершілікпен қарауға қабілетті екендігі анықталды Жауап: Whitebread, 2008 ж.

370. Қазіргі мектепте жазу ең аз дегенде ___________ ретінде қарастырылады.

Жауап: Оқушының білімін тексеру айғағы

371. Қай елдің көше балаларын математика пəніндегі қиындықтары мен күнделікті нарықтағы сауда ситуациаларында ойша есептеуді табысты шығарған жағдайын зерттеген? Жауап: Бразилия

372. Қай зерттеуде мұғалімдер есту қабілеті нашар жəне ағылшын тілі ана тілі емес балалар үшін кеңейтілген, тапсырмалары танымдық сипаттағы, мектепшілік бағдарлама жасады? Жауап: Бірінші зерттеуде

373. Қай тəсіл бағалауда сыныптағы əңгімені анағұрлым жақсы сипаттайды?

Жауап: Диалог: құрылымдағы сұрақтар нысаналы талқылау арқылы ортақ түсінік

                қалыптастыру

374. Қайта тексеруге қарағанда қайта оқу талаптары жеңіл алып шығу тəжірибесін дəлелдеген

Жауап: Саймонс, 2012 ж.

375. Қалай жүгіру, шанышқыны қалай ұстау, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі

Жауап: Рəсімдік

376. Қалай оқу керектігін үйрету

Жауап: Оқушылардың білім алу жауапкершілігін түсінуі

 377. Қалай оқу керектігін үйрету, оқушының оқу дағдыларын қалыптастыратын ұғым Жауап: Метасана

 378. Қалай оқыту керектігін үйрету

Жауап: Флейвелл, 1976 ж., Выготский, 1978 ж.

379. Қалаулы нəтижеге қол жеткізу үшін құрылған

Жауап: Орта мерзімді жоспарлау

380. Қандай параметрлерді көбінесе өлшем деп атайды? Жауап: Интерпретация 381. Қара жəшік ішіндегі жұмыс ол …

Жауап: Оқыту үшін бағалауды қолдану

 382. Қоғамдық түрдегі тəрбие принципінің талаптары

Жауап: Азаматты тəрбиелеу

383. Қолайлы оқу үшін адамдарға байланыс пен мадақтау қажет, сондықтан баға ізгі болуы керек. Нешінші тезис?

Жауап: 8

384. Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері

Жауап: Технологиялық, əдістемелік, ұйымдастырушылық

385. Құзырлы мұғалім оқушыларға, ортаға жəне ресурстарға лайықтап нені реттеп отырады.

Жауап: Оқыту элементтерін

386. Құзырлы оқытудың маңызды факторы

Жауап: Оқушының тақырыптың мəнін өз бетімен меңгеруін түсінуі жəне бағалай

                алуы

387. Құқықтық тəрбие нəтижелілігінің басты көрсеткіші болып табылады

 Жауап: Құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі

388. Құрылымдық сабақ арқылы оқыту шеберлікті жетілдіру

Жауап: Фишер, Н.Фрей, 2008, Алексанрия, Вирдиния: ASCD

 389. Қысқа мерзімді жадының екінші атауы

Жауап: Жұмыс жадысы

390. Қысқамерзімді жоспарды құрастырғанда, ең алдымен мұғалім ________ жасау керек. Жауап: Өзінің қарауына байланысты оқытудың мақсатын қоюды

391. Л.Выготскийдің əлеуметтік-мəдени теориясы

Жауап: Жақын арадағы даму аймағы

392. Л.С.Выготский «Жақына арада даму аймағы» ұғымын анықтаған жыл

Жауап: 1978 ж.

 393. Л.С.Выготский жас баланы оқушы ретінде сипаттайды, оның когнитивтік дамуы əлеуметтік өзара іс-əрекет барысында жүреді. Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы Л.С.Выготскийдің айтқанын барынша нақты түсіндіреді?

Жауап: Оқушылар жаңаны меңгеріп жатқанда ересектер мен құрдастары оларға

                қолдау көрсетеді

394. Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы

Жауап: Мəдени тарихи даму теориясы

 395. Л.С.Выготский когнитивті дамудың, оқушылар өздерінің _________ жұмыс істесе, жақсаратындығын атап көрсетеді

 Жауап: «Жақын арадағы даму аймағында»

396. Л.С.Выготскийдің білім беру моделі

Жауап: Оқушының диалог құру нəтижесінде білім алады деп жорамалдайды

397. Л.С.Выготскийдің іліміне сəйкес, төменде келтірілген тұжырымдардың дұрысы Жауап: Білім адамдар арасындағы өзара іс-қимыл барысында қалыптасады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *