Жиынтық (суммативті) бағалау дегеніміз Жауап: Оқуды бағалау

Жиынтық (суммативті) бағалау дегеніміз

Жауап: Оқуды бағалау

294. Жиынтық бағалауды тапсыратын күні бір оқушы ауруханаға түсіп қалды. Оған рұқсат беріледі

Жауап: Мектепке келген сəттен екі апта бойында өтуге

295. Жоба (PBL) негізінде оқытудың ең негізгі элементтерінің саны

Жауап: 7

296. Жоба негізінде білім беру (PBL) дегеніміз

Жауап: Тыңғылықты зерттей отырып, XXI ғасыр дағдыларын қалыптастыру

297. Жоғары қабілеттері бар оқушыларға жоғары деңгейдегі сұрақтар мен тапсырмаларды, ал қабілеттері төмен оқушыларға – төменгі деңгейлі қарапайым сұрақтарды дайындау Жауап: Жалпысыныптық жұмысқа жатады

 298. Жұмыс/адамдар басқа адамдар оны қалай жасай алатынына байланысты бағаланатын бағалау

Жауап: Критериалды бағалау

299. Жұмысты қарапайым тілмен жазу үшін қысқаша кеңестер беріледі

 Жауап: — дəл, қысқа жəне нақты мазмұн; — сандар мен кестелерді тиімді пайдалану; —

                  тыңдаушыларға сəйкес жұмыс жасаңыз; -талдамалық ақпаратты түсінікті

                  етіп түсіну; — қорытындылар мен ұсыныстар.

300. Жұпта сұрақтар құрастыру іс-əрекеттің қай түріне жатады

Жауап: Тыңдалым жəне айтылым

301. Зерттеушілік əңгіме жүргізу кезінде оқушылардың əрекеті

 Жауап: Айтқандарын дəлелдейді

 302. Зерттеушілік əңгіме қай уақытта тиімді?

Жауап: Топтық жұмыста

 303. Зияткерлік туралы зерттеген ғалым

 Жауап: Говард Гарднер, 2006 ж.

304. Зияткерлікке қарсы Үштік модель теориясын ұсынған ғалым

Жауап: Роберт Стернберг

305. Зиятқа қатысты соңғы зерттеулерде Роберт Стернберг ұсынған үштік модуль

Жауап: Компоненттік, эмпиристік, мəнмəтіндік аспекті

306. Идея қайталанады жəне жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін əңгіме түрі Жауап: Кумулятивтік əңгіме

307. Идея мен мүмкіндіктерді алға жылжыту жəне келісу деген анықтамаға не жатады? Жауап: Дəлелдеме

308. Индивид қалай ойлайтынын, қалай оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау жəне өзгерту қабілетін түсіну, білім алуды үйретудің қозғаушы күші

Жауап: Метатану

309. Инклюзивті мектептерде талантты жəне дарынды балаларды анықтауға бола ма? Жауап: Инклюзивті тəсілмен зерттеу арқылы анықтауға болады

 310. Инновациялық процестердің маңызды проблемасы ол

Жауап: Педагогикалық-психологиялық ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу

 311. Интернетті қолданатын оқушылар үшін ең үлкен қауіп …

Жауап: Жеке ақпаратты ашатын оқушылар

312. Интерпретация дегеніміз не?

Жауап: Логикалық қорытынды

 313. Интерпретация неге қатысты жүргізіледі?

Жауап: Қызығушылық тудыратын, яғни, ерекше дағдылар, көзқарастар немесе əр

                түрлі білім берудің түрлі жолдарына қатысты жүргізіледі.

314. Интерпретация нені сипаттайды?

Жауап: Логикалық қорытынды

 315. Интерпретация параметрін қалай атайды?

Жауап: Өлшем

316. Интерпретация ұғымының басқаша атауы

Жауап: Логикалық қорытынды

 317. Ізгілендіру принципі дегеніміз

Жауап: Оқушыға қысымшылық жасамай, еркін қатысуына жағдай жасау

318. Іс-əрекеттегі зерттеу үдерісін оқу үдерісіне ықпалдастыру нəтижесі

 Жауап: Оқушының оқу тəжірибесін жақсартады

 319. Іс-əрекеттік ұстанымның негізгі мазмұны

Жауап: Оқушы білімді дайын күйде алмай, оны өзі өндіреді

320. Іс-əрекеттің түрлері, көрнекі құралдар,коммуникация құралдары

Жауап: Тəрбие құралы

321. Іс-тəжірибені дамыту мақсатында сіз стратегиялық іс-əрекеттерді қалай қолдана алатыныңызға берілген кейбір мысалдар?

Жауап: — оқу — сынау — деректер жинау — консультация — рефлекция — бірлескен жұмыс

322. Ішкі когнитивтік құрылымдағы өзгерістерді зерттеген зерттеуші

Жауап: Джин Пиагет

323. Ішкі уəж

Жауап: Райан, Деки

324. Карл Роджерстің «Мен» тұжырымдамасы – бұл … үйлесім

 Жауап: Аффективті, əлеуметтік, когнитивті

325. Кəсіби дамуда арнайы зерттеулер жүргізеді

Жауап: Өзінің тəжірибесі туралы ойланады

 326. Кəсіби жарамдылықты тексеру

Жауап: Мұғалім барлық оқушылардан тақырып бойынша тоқсан бойы

                оқығандарын сұрайды

 327. Кəсіби өздік жетілуде

Жауап: Үдерістің ерекшелігін ескере отырып кəсіптену кезеңдерде біртіндеп іске

                 асады

328. Кəсіби өздік жетілуді басқару

Жауап: Диагностикалық инструментариді қолдана отырып білім беру үдерісі

                қатысушыларының рефлексивті байланыс тəртібінде іске асады

329. Кəсіби өздік жетілудің дайындық деңгейінің өсуіне, кəсіби өздік есінің, құзырлығының дамуына бағытталған

Жауап: Білім беру мазмұны

 330. Кəсіби-педагогикалық қызметінің субъектісі ретінде жеке өзін-өзі жетілдіру үшін өзін мақсатты бағытталған өзгерту

Жауап: Өзін-өзі дамыту

331. Кейбір ғалымдар стратегиясының өзіндік 6 ерекшелігін бөліп көрсетеді (Гриффис, 1985 ж.)

Жауап: — белсенділік, оқушының жасайтын əрекеті, оның ақыл-ой қабілеттілігі жəне

                  физикалық мінез-құлқы; — саналылық; — таңдаушылдық- зерделеу

                  стратегиясын ақылмен таңдау жасау білу; — мақсатқа бағытталғандылық; —

                  бақылау — оқушы оқу үдірісін бақылайды жəне реттейді; — тілді оқу — алған

                  білімдерін іс жүзінде қолдануға балама ретінде.

332. Кейс-стадидің соңғы мысалы қалай аталады?

Жауап: Топтағы жұмысты құрылымдау

333. Келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін қолданылатын педагогикалық ықпал ету əдісі

Жауап: Жазалау

 334. Келтірілген мысалдардың қайсысы формативті бағалауды қолдану үлгісі болып табылмайды?

Жауап: Мұғалім өткен тақырып бойынша тестке баға қояды

335. Кембридж бағдарламасының 7 модуліне сəйкес білім беру мен білім алудағы жаңа тəсілдер

Жауап: Қалай оқу керектігін үйрету, диалог арқылы оқыту

336. Кембридждік білім беру бағдарламасының негізгі міндеті

Жауап: Педагогтар тəжірибесін жетілдіру жəне бағалауға көмектесу

 337. Кең жолақты қосылыс нашар

Жауап: Смартфонды (функциялары кеңейтілген ұялы телефон) пайдалану

338. Кең тараған тəсіл

Жауап: Сындарлы теориялық оқыту

 339. Кері байланыс дегеніміз не?

Жауап: Мұғалім мен оқушылардың жетістікке жетуі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *