Ең алғаш рет қазақ тілінде «Педагогика» оқулығын жазған: М.Жұмабаев Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдердің ішінен икемділік сипаттамасына сәйкес келетінін көрсетіңіз: тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады, басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

Ең алғаш рет қазақ тілінде «Педагогика» оқулығын жазған: М.Жұмабаев

Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдердің ішінен икемділік сипаттамасына сәйкес келетінін көрсетіңіз: тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады, басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

Ең үздік оқушыларды анықтауға көмектесетін сипаттамалар ішінен «ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтай алатын және оның мәніне тез жететін» өлшем: мәселені шешу

Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы: басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

Ең үздік оқушыны анықтауда «өз білімін жетілдіру» сенімді өлшемінің сипаты: олар өздерінің оқуларын реттей алады

Есте сақтайтын ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген әдіс: орын әдісі

Жағымсыз істердің алдын алатын, өзінің және басқалардың алдында кінәлі сезінуге шақыратын әді: жазалау

Жазалау әдістерін таңдауда ескеретін жағдайлар: оқушының жасы

Жазалау әдісі: келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін қолданылатын педагогикалық ықпал

Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқаларда пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес: қолдану

Жаңа оқулықтың пәнді оқытудағы тиімділігін тәжірибе ж…өткізудегі бағалау мақсаты: бағдарлама мазмұнын бақылау

Жарыс әдісі: Өз нәтижесін басқалармен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру

Жаттап алған білімді тексеруге арналған сұрақ: төмен дәрежелі

Жаттап алуға бағытталған және оған берілген жауап «дұрыс» немесе «дұрыс емес» деп бағаланатындай қойылған сұрақ: төмен дәрежелі

Жаттығу: үйрету, дағдыландыру әдісі., белгілі бір әрекетті қайта-қайта орындау, нәтижесінде оқушының жеке тұлғалық қасиетінің өзегі болатын дағдылар мен әдеттер қалыптастыру.

Жеке адамның қалыптасуындағы жетекші фактор: отбасы

Жеке балаға, сондай-ақ, тұтас ұжымға тәрбиелік әсер етуге таңдаған әдістемелерді жүзеге асыратын білім, шеберлік, дағдылардың жиынтығы: педагогикалық технология

Жеке тәжірибенің дамуы, басқалар жасаған тәжірибені және ғылыми басылымдарды меңгеру, қателер мен сынақтар әдісі, эксперимент: мектепті жаңарту жолдары

Жеке тәжірибенің қағидалары, жалпы ережелер, ой мен ойлау, оқиға мен кейбір жағдайлар туралы еске алудың бір бөлігін айқындайтын жады түрі: семантикалы

Жеке тұлғаны дамыту, базалық мәдениетін қалыптастыруда негізгі құрал болып табылады: білім беру

Жекелеп оқыту: оқушылардың дербес ерекшеліктерін ескере отырып оқыту процесін ұйымдастыру

Жетекші іс-әрекеті ойын болып табылатын жастық даму кезеңі: мектепке дейінгі жас

Жинақталған мәліметтерді талдау, саралау, жинақтау және бағалау сияқты динамикалық үдерістер жүретін жады түрі: жұмыс

Жорамалдарды растау, тексеру үшін деректерді жинау АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады: тестілеу және растау

Зерттеу тәжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлер жиынтығын анықтауға болады: жаңашылдық, оптималдық, жоғары нәтижелілік, тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі

Зерттеуші, ізденімпаз, жасампаз мұғалім: инноватор

Зерттеушілік әңгіме жүргізу кезінде оқушылардың әрекеті: айтқандарын дәлелдейді

Идея қайталанады және жасалады, бірақ үнемі бағалана бермейтін әңгіме түрі: кумулятивтік әңгіме

Инновациялық білім беру үдерісінің негізінде педагогиканың басты мәселесі: педагогикалық тәжірибені зерттеу және психология мен педагогика ғылымының жетістіктерін тәжірибеге жеткізу

Инновациялық педагогикалық технологиялар: мұғалімдердің даралығын жетілдіру, оларға кәсіби іс-әрекет аумағында жаңашылдық тұрғысынан шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін арнайы білім, білік және дағдының көмегімен меңгеру арқылы мұғалім шеберлігін қалыптастыру

Инновациялық процестердің маңызды проблемасы: педагогикалық-психологиялық ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу

Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы: технологиялық білім

Көрнекілік әдістер: иллюстрация, демонстрация

Көру (визуальды), есту (аудиальды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне әсер ететін оқыту принципі: көрнекілік

Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын лабораториялық жұмысының кешендісі: практикумдар

Қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру мәселелерін көтерген кім: Ы.Алтынсарин

Қайта тәрбиелеу адамның қандай қасиеттерін жоюдан басталады: жағымсыз

Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі: рәсімдік

Қоғамдық түрдегі тәрбие принципінің талаптары: азаматты тәрбиелеу

Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері: технологиялық, әдістемелік, ұйымдастырушылық

Құқықтық тәрбие нәтижелілігінің басты көрсеткіші болып табылады: құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі

Құқықтық тәрбие негізі: отбасы

Құқықтық тәрбиенің тиімділігі мына дәрежеге байланысты: құқықтық сананы қалыптастыруда

Қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылатын оқушыға тән өлшем: күрделілікке деген сүйіспеншілік

Л.С.Выготский бойынша, «жақсы», тиімді оқыту: дамудың алдына озып отыратын оқыту

Л.С.Выготский бойынша, психологиялық дамудың қозғаушы күші: оқыту

Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы: мәдени-тарихи даму теориясы

Л.С.Выготский пікірінше, оқушының өзекті даму деңгейі: міндеттерді өз бетінше шеше алуы

Л.С.Выготскийдің «Дамыта отырып оқыту» идеясы: оқыту кешегі емес, ертеңгі күнге бағытталуы

Л.Шульман құзырлы мұғалімге тән үш белгіні көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдыларының сипаттамасы: оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі

Латын тілінен аударғанда «бағалау» термині: «жақын отыру»

М.Чиксентмихайдың «Өзіндік мақсат» сызбасы бойынша дағдысы төмен оқушыға жоғары міндет қоюдың нәтижесі: алаңдау

Мақсатты аудитория сипаты мен бағалау стратегияларын білуді қамтитын білім саласы: педагогикалық білім

Мектеп бітіруші түлектерге мемлекеттік емтихан өткізудегі бағалау мақсатын көрсетіңіз: стандартты бақылау және орындау.

Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстарды, заттарды зерттеуін қамтитын оқыту әдісі: лабораториялық жұмыс

Мектеп шеберханасында, оқу-тәж.учаскісінде, оқушылардың өндірістік бригадаларында оқытуды іске асыруға бағытталған оқыту әдісі: практикалық жұмыстар

Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың міндетіне жатпайды: сабақ кестесін жасау

Мемлекет саясатының өзекті мәселелерінің бірі: халыққа білім беру ісін жетілдіру

Меңгерген білім мен өмірлік тәжірибе негізінде тез, нақты, саналы орындалатын, практикалық және теориялық іс-әрекетке даярлық: білік

Метатануды өлшеудің бірінші өлшемі: жеке білімге бағытталған

Метатануды өлшеудің екінші өлшемі: тапсырмаға бағытталған

Метатануды өлшеудің үшінші өлшемі: тәсілдерге, білімге, бақылауға бағытталған

Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар: пед.әдеп пен ұстаздық шеберлік

Мұғалім жүргізетін дамыту жұмыстарының (МЖДЖ) алғашқы кезеңі: маңызды шешімдерді талап ететін құндылықтарды анықтау

Мұғалім қызметіндегі оң нәтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін педагогикалық инновацияның критерийі: нәтижелілік

Мұғалім қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірін көрсетіңіз: оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну

Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығы: психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нәтижесін педагогикалық қызметтің тәжірибесіне ендіру

Мұғалім өз пәнін оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту және өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей: іс-әрекет пен мінез-құлықты жүйелік модельдеуші деңгей

Мұғалім педагогикалық іс-әрекет құралдары мен тәсілдерін пайдалануда ескішілдік танытатын стиль: пайымдаушы-әдісқойлық стиль

Мұғалім сабақты жоспарлауды: әрбір жеке сабақтың тақырыптық жоспарға сәйкестігін нақтылаудан бастайды

Мұғалім тәжірибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы педагогикалық тәсіл: сабақты зерттеу

Мұғалім іс-әрекетінің нәтижелілігі Ж: тиімділігімен анықталады

Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық : оқушының оқу материалын меңгеру тереңдігін байқау; оқушының жеке дара бейімділіктері мен қабілеттерін байқау; мұғалімнің сабақты түсіндіру мен қойған сұрақтарына оқушылардың жауап реакцияларын қабылдау; балалардың психо-физикалық күйлерін байқау; оқушының материалды түсінуін, жұмыс қарқынын байқауы; сабақ барысында өзінің мінез-құлқы мен сөйлеуін қадағалау, өзінің сабақты түсіндіруі мен қойған сұрақтарына оқушылардың жауап реакцияларын қабылдау

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *